Krótko o Wolontariacie Europejskim

  • Slajd

 

Wolontariat Europejski to współpraca organizacji i wolontariuszy z różnych krajów, aby uczyć się od siebie nawzajem poprzez wymianę doświadczeń i razem zrobić coś pożytecznego na rzecz społeczności lokalnej.

Wolontariat Europejski wystartował w 1996 roku jako pilotażowa inicjatywa. Jej spory sukces sprawił, że Komisja Europejska postanowiła kontynuować przedsięwzięcie w latach 1998-1999 w formie Wspólnotowego Programu Działań (Community Action Programme). Następnie Wolontariat Europejski stał się elementem programu MŁODZIEŻ (2000-2006), a potem jedną z kluczowych akcji programu „Młodzież w działaniu” (2007-2013). Obecnie młodzi Europejczycy korzystają z możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+.

EVS umożliwia młodym wspieranie inicjatyw, w które wierzą – wyrażanie solidarność z uchodźcami i migrantami, promowanie postaw proekologicznych, pomoc dzieciom i seniorom czy praca na rzecz organizacji pozarządowych. W projektach Wolontariatu Europejskiego mogą wziąć udział wszyscy chętni w wieku od 17 do 30 lat. Każdy wolontariusz może liczyć na sfinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą, a nawet na kieszonkowe i ubezpieczenie.
 


Obrazek

Hosting Possibilities in CAT

Volunteering in our Foundation - open calls.

Obrazek

Relacje Wolontariuszy z projektów

Zobacz wrażenia naszych zagranicznych wolontariuszy z ich pobytu w naszej organizacji.  Obrazek
Obrazek