Informacje o projekcie

PROJEKT SIMPSON to projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu ERASMUS +, którego celem jest opracowanie modelu upodmiotowienia młodych ludzi poprzez coaching. // THE SIMPSON PROJECT is a project funded by European Comission in the framework of ERASMUS+ Programme that aims at deve…

Czytaj więcej