Czas na refleksje

Wolontariusze biorą udział w cotygodniowych spotkaniach, które pomagają im ocenić dotychczasowy progres oraz zaplanować przyszłe działania.

Czytaj więcej
Informacje o projekcie

Projekt ma na celu wzmocnienie młodzieży z mniejszymi szansami w taki sposób, że otrzyma ona nowe kompetencje, nowy wgląd we własne możliwości i nowe perspektywy rozwoju.

Czytaj więcej