Na tą wymianę mogły jechać osoby od 15 roku życia, więc tym bardziej nas cieszy, że mogliśmy wysłać grupę naszych niepełnoletnich wolontariuszy. Pojechała tam duża część osób, która w sierpniu brała udział w wymianie polsko-litewsko-gruzińskiej zorganizowanej w Lesznie przez naszą Fundację.