Zapraszamy do zapoznania się z infopackiem. Podróż (do kwoty 275 euro) i pobyt /mieszkanie, kieszonkowe, fundusz na wyżywienie/ finansowane są z Programu Erasmus+. Projekt rozpoczyna się pod koniec marca 2018 /dokładna data do ustalenia z wolontariuszem/.
W celu zgłoszenia się prosimy o przesłanie CV, Listu Motywacyjnego w j. angielskim do dnia 26.02.2018 na adres: evs@fundacja-cat.plZałączniki: