Koordynacją programu artystycznego zajmuje się Fundacja Centrum Aktywności Twórczej.
Placówki oświatowe zainteresowane wystąpieniem na scenie proszone są o wypełnienie załączonego formularza i wysłanie go do dnia 16.04.2018 r. na adres e-mail: erasmus@fundacja-cat.pl.
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem przedsięwzięcia, panią Marleną Pujszą - Kunikowską, tel.: 665 480 656.
Podkłady muzyczne należy przesłać na w/w maila lub dostarczyć na adres: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, ul. Więzienna 3, 64-100 Leszno maksymalnie do 23 kwietnia 2018 r.
Koordynacją programu artystycznego zajmuje się Fundacja Centrum Aktywności Twórczej. Placówki oświatowe zainteresowane wystąpieniem na scenie proszone są o wypełnienie załączonego formularza i wysłanie go do dnia 16.04.2018r. na adres e-mail: erasmus@fundacja-cat.pl. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem przedsięwzięcia, panią Marleną Pujszą - Kunikowską, tel.: 665 480 656. Podkłady muzyczne należy przesłać na w/w maila lub dostarczyć na adres: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, ul. Więzienna 3, 64-100 Leszno maksymalnie do 23 kwietnia 2018r.

Więcej informacji znajdziesz na: http://ngo.leszno.pl/Zgloszenia_Dzien_Europi_i_Targi_NGO_218.html

Leszczyńskie NGO.
Koordynacją programu artystycznego zajmuje się Fundacja Centrum Aktywności Twórczej. Placówki oświatowe zainteresowane wystąpieniem na scenie proszone są o wypełnienie załączonego formularza i wysłanie go do dnia 16.04.2018r. na adres e-mail: erasmus@fundacja-cat.pl. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem przedsięwzięcia, panią Marleną Pujszą - Kunikowską, tel.: 665 480 656. Podkłady muzyczne należy przesłać na w/w maila lub dostarczyć na adres: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, ul. Więzienna 3, 64-100 Leszno maksymalnie do 23 kwietnia 2018r.

Więcej informacji znajdziesz na: http://ngo.leszno.pl/Zgloszenia_Dzien_Europi_i_Targi_NGO_218.html

Leszczyńskie NGO.