Dwoje uczestników z Polski wzięło udział w treningu zoragnizowanym w ramach projektu ME+NTOR. Były to Marlena Puja-Kunikowska, czyli prezes Fundacji CAT oraz Natalia Kaźmierska, która w styczniu w ramach tego projektu były w Bukareszcie na Job Shadowingu.

Szkolenie było skierowane do metorów, koordynatorów projektów EVS oraz pracowaników młodzieżowych, którzy pracują z wolontariuszami EVS.

12 Organizacje wzięło udział w TC: A.C.T.O.R. (Rumunia), Pistes Solidaire (Francja), Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület (Węgry), CAT (Poland), Associazione Culturale Link (Włochy), Mille Cunti (Hiszpania), Patronato Hogar Nuestra Señora de los Ángeles (Hiszpania), De wissel vzw (Belgia), ASOCIACIJA ESTA SALTES (Litwa), SEIKLEJATE VENNASKOND (Estonia), GAIAC (Portugalia) i HELLENIC YOUTH PARTICIPATION (Grecja).

Na podstawie wyników zebranych w czasie JS i TC 24 uczestników wspólnie opracowywało Kompendium dla MENTORów w kontekście pracy z EVS.  
Kompendium to TOOLBOX z METODĄ, INSTRUMENTAMI dla MENTORÓW i PRZYPADKÓW specyficzne dla EVS w kontekście Erasmus plus, koncentrując się na priorytetach kilku beneficjenci możliwości.

Podczas szkolenia pracowano różnymi metodami. Wersja finanlna Kompendium zostanie również zamieszczona w tym dziale.

//

Two participants from Poland took part in TC (part of the ME + NTOR project). These were Marlena Puja-Kunikowska, the president of the CAT Foundation and Natalia Kaźmierska, who in January 2018 were in Job Burcharest at Job Shadowing.
 

12 Organizations took part in TC: A.C.T.O.R. (Romania), Pistes Solidaire (France), Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület (Hungary), CAT (Poland), Associazione Culturale Link (Italy), Mille Cunti (Spain), Patronato Hogar Nuestra Señora de los Ángeles (Spain), De wissel vzw (Belgium), ASOCIACIJA ESTA SALTES (Lithuania), SEIKLEJATE VENNASKOND (Estonia), GAIAC (Portugal) and HELLENIC YOUTH PARTICIPATION (Greece).

Based on the results collected during JS and TC, 24 participants worked together to develop a Compendium for MENTOR in the context of working with EVS.
The compendium is TOOLBOX with METHOD, INSTRUMENTS FOR MENTORS and CASES specific to EVS in the context of Erasmus plus, focusing on the priorities of several beneficiaries of the possibilities.

During the training, different methods were used. The Compendium's financial version will also be posted in this section.Galeria zdjęć: