Inhale. Exhale.
Loredana (from Romania) will teach you some basics of mindfulness meditation and then we will practice it together.
See you there!
//
Wdech. Wydech.
Loredana (z Rumunii) nauczy Cię kilku podstaw rozważnej medytacji i wtedy będziemy mogli ćwiczyć to razem.
Do zobaczenia na Bocznej 6.