Community Action Dacorum został utworzony w 1947 r., aby pomóc lokalnej społeczności.Idea organizacji to zbliżenie ludzi i poprawa jakości życia. Aby to osiągnąć organizacja zapewnia szeroki zakres usług, wspierając m.in dorosłych poprzez naukę do pracy i wypoczynku, realizuje specjalne programy wspierające ludzi do pracy lub w kierunku zatrudnienia, projekt CSR, który pozwala firmom pozytywnie zaangażować się, prowadzi Radio Dacorum  Organizacja zatrudnia ponad 40 pracowników i 130 wolontariuszy, którzy aktywnie promują i wdrażają aktywności.

Zapraszamy do zapoznania się z infopackiem. Podróż i pobyt /mieszkanie, kieszonkowe, fundusz na wyżywienie/ finansowane są z Programu Erasmus+.
W celu zgłoszenia się prosimy o przesłanie  CV, Listu Motywacyjnego w j. angielskim do dnia 01.07.2018 na adres: evs@fundacja-cat.pl Załączniki: