Fundacja Centrum Aktywności Twórczej we współpracy z Samorządem ma do rozdysponowania dotacje na inicjatywy lokalne z zakresu pomocy społecznej, pojedyncza dotacja o wartości maksymalnej 3200zł.

Oprócz samych dotacji zapraszamy potencjalnych oferentów na konsultacje, które odbędą się: 7, 14, 21, 28 czerwca w godzinach od 10:00 do 14:00 w biurze Fundacji CAT, ul. Więzienna 3 w Lesznie.

Po wyłonieniu zwycięskich ofert przeprowadzone będzie szkolenie dla Beneficjentów, odbędzie się ono 12.07.2018 w godz. 10:00-13:00 w biurze Fundacji CAT, ul. Więzienna 3 w Lesznie.

Szczegóły tj Ogłoszenie, Regulamin inne niezbędne załączniki pojawią się 6 czerwca 2018 r.