TURNUSY: 

  • Lasocice (16-20 lipca 2018) 2 wychowawców,
  • Leszno (16-20 lipca 2018) 1 wychowawca, 
  • Leszno (23-27 lipca 2018) 2 wychowawców, 
  • Leszno (6-10 sierpnia 2018) 2 wychowawców, 
  • Leszno (27-27 sierpnia 2018) 2 wychowawców.


Zakres zadań:
- praca w godzinach: Lasocice 9:00-15:00 (zajęcia od 9:30-14:30) lub Leszno 8:30-15:30 (zajęcia od 9:00 do 15:00)
- prowadzenie dziennika zajęć
- organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia (rozkład tworzy organizator)
- organizowanie gier i zabaw, m.in. sportowych, plastycznych, artystycznych
- opieka nad uczestnikami
- dbanie o materiały na warsztaty
- zbieranie i archiwizowanie zdjęć z zajęć
- dodawanie codziennej notki na naszym facebooku
- codzienne przygotowanie miejsca na warsztaty oraz sprzątania po zajęciach.

Wymagania:
- ukończone 18 lat;
- wykształcenie co najmniej średnie;
- niekaralność (informacja z KRK);
- certyfikat ukończenia kursu wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży (nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej)
- odpowiedzialność, sumienność, punktualność, systematyczność
- pełna dyspozycyjność podczas w/w turnusów
- doświadczenie na podobnym stanowisku w kreatywnej, aktywnej, intensywnej pracy z dziećmi i młodzieżą
- łatwość nawiązywania kontaktów
- dobra kondycja fizyczna, zamiłowanie do sportu i tańca
- umiejętność pracy w zespole i współpracy z różnymi grupami kulturowymi
- towarzyskie usposobienie, optymizm, poczucie humoru, kreatywność

Oferujemy:
• międzynarodowe środowisko pracy
• możliwość pogłębiania znajomości języków obcych oraz rozwijania umiejętności w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży
• przyjazną atmosferę oraz bardzo dobre warunki pracy
• wynagrodzenie – w oparciu o umowę zlecienie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, skanu certyfikatu oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz podpisanej Klauzuli informacyjnej na adres:
karolina@fundacja-cat.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisać - dot. Oferty pracy wychowawca Leszno / Lasocice 2018. Prosimy też o informację, którym turnusem jesteście zainteresowani.Załączniki: