Uczestnicy dowiedzieli się kim jest lider, jakie cechy powinien mieć dobry lider.

Zostały także przećwiczone ich kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość.

Podczas szkolenia wykorzystano głównie metody edukacji pozaformalnej.

Przeprowadzono ćwiczenia integracyjne oraz na budowanie zespołu.Galeria zdjęć: