Uczestnicy projektu wzięli udział w wizycie studyjnej w tematycznej wiosce Łaciata Wieś.

Zorganizowano dla nich warsztaty malowania na porcelanie, zawody w dojeniu krowy oraz szereg gier i zabaw.

Mogli zwiedzić także Muzeum Wsi, w którym znajduje się mnóstwo eksponatów z dawnych gospodarstw domowych.Galeria zdjęć: