Fundacja Centrum Aktywności Twórczej prowadzi nabór na Mentorów Międzynarodowych Wolontariuszy. Aktualnie poszukujemy mentorów dla wolontariuszy krótkoterminowych z: 
Hiszpanii, Ukrainy, Rosji, Maroko, Francji, Austrii, Niemiec, Grecji i Macedonii 
na okres 1 listopad - 31 grudnia 2018

oraz długoterminowych z:
Hiszpanii i Serbii
na okres 1 listopad 2018 - 4 września 2019

 

Czym jest EVS? 

Wolontariat Europejski (European Voluntary Service - EVS) to Akcja umożliwiająca wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją poza formalną. 

Kim jest mentor? 

Osoba Mentora zapewni wsparcie zagranicznemu wolontariuszowi przyjeżdżającemu do Polski do pracy w organizacjach non – profit. Mentor jest pomocą w stawianiu pierwszych, samodzielnych kroków w nowej rzeczywistości, pomaga w nawiązaniu nowych znajomości, zapewnia wsparcie indywidualne, pomaga w rozwiązywaniu problemów i konfliktów, w których uczestniczy wolontariusz, oferuje pomoc związana z techniczną stroną pobytu wolontariusza, np. wizyta u lekarza etc. 

Czego oczekujemy? 

- koordynowanie przylotu/przyjazdu do  Leszna (wymiana informacji drogą elektroniczna),
- integracja ze społecznością lokalną,
- organizacja „WELCOME PARTY”  na początku pobytu wolontariuszy, 
- w razie konieczności pomoc przy zorganizowaniu konsultacji lekarskich,
- pokazanie Leszna po przyjeździe, zwłaszcza ważnych miejsc tj.: sklepów, PKP, PKS,
- minimum raz w tygodniu spotykanie się z wolontariuszem oraz zaangażowanie go w życie społeczno-kulturalne, oraz integrację ze społecznością lokalną. W tym celu, mentor będzie mieć do wykorzystania 25zł miesięcznie na jednego wolontariusza (wyjście do kina, na koncert, do restauracji, do kawiarni, na kręgle itp.). Kwota nie podlega sumowaniu w razie nie wykorzystania jej w danym miesiącu. Wszystkie wydatki powinny być potwierdzone Fakturą z danymi Fundacji Centrum Aktywności Twórczej i dostarczone do koordynatora działań EVS w ciągu miesiąca, w którym zostały wydane.
- nadzorowanie cotygodniowych raportów wolontariuszy,
- sporządzanie cotygodniowych raportów z pracy mentora wraz z fotografiami,
- współpraca z wolontariuszami przy tworzeniu „youthpassa”,
- koordynacja spotkania pożegnalnego wolontariuszy,
- pomoc w planowaniu wycieczek na terenie Polski,
- komunikatywnej znajomości języka angielskiego,
- opieki nad wolontariuszem w trakcie trwania projektu,
- umiejętności organizacyjnych,
- ukończony 17 rok życia
- doświadczenie w życiu za granicą będzie dodatkowym atutem 


Co oferujemy? 

1. Udział w bardzo ciekawym projekcie międzynarodowym – możliwość pracy w międzynarodowym gronie. 
2. Podjęcie współpracy z doświadczoną organizacją pozarządową – Fundacją CAT. 
3. Podniesienie kompetencji organizacyjnych i międzykulturowych. 
4. Podniesienie umiejętności z pracy w grupie oraz nauka metod mentoringu. 
5. Praktykę językową – angielski (oraz innych języków, którymi posługują się nasi wolontariusze) 
6. Opłacenie kosztów przejazdu wynikających z pracy z wolontariuszem oraz kosztów rozmów telefonicznych wynikających z realizacji programu 
7. Podpisanie umowy wolontariackiej oraz wydanie rekomendacji w razie potrzeby. 
8. Dwódniowe szkolenie dla mentorów.

W celu zgłoszenia swojej kandydatury prosimy wypełnić formularz online: https://goo.gl/forms/5hoF628vspDB5kpi2

W razie jakich kolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorką mentorów, Karoliną Kosowską: karolina@fundacja-cat.pl lub telefonicznie: 888-496-548