ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA NA UL. BOCZNEJ 6 W LESZNIE!

Od 5 listopada 2018 r. codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-17:00 DRZWI OTWARTE

W ramach drzwi otwartych warsztaty kreatywne, rękodzieło, indonezyjskie tańce, warsztaty edytowania filmów, różne gry i zabawy itp.

15 listopada 2018 r. w ramach Drzwi Otwartych - nauka tańca

16 listopada 2018 r. o godz. 17:00 CATraoke - czyli karaoke w wydaniu CAT

23 listopada 2018 r. o godz. 17:00 Wieczór Filmowy

29 listopada 2018 r. o godz. 17:00 Master CATChef - czyli MasterChef w wydaniu CAT

 

Dodatkowo 29 listopada 2018 r. o godz. 17:00 w biurze na ul. Więziennej 3 w Lesznie

specjalne spotkanie - AKCJA-REAKCJA

//

We'd like to invite you TO OUR OFFICE Boczna street in Leszno.
 
From November 5 every day from Monday to Friday from 3:00 PM to 5:00 PM ---> OPEN DOORS
 
As part of open doors: creative workshops , handicrafts, Indonesian dances, film editing workshops, games and other activities, etc.
 
November 15 as part of Open Doors - dance lessons
November 16 at 5:00 PM CATraoke
November 23 at 5:00 PM Movie Night
November 29 at 5:00 PM Master CATChef
 
Additionally, on November 29 at 5:00 PM in the office at Więzienna Street in Leszno
special meeting - ACTION-REACTION!