W czasach gdy ponownie zaczynają się pojawiać ruchy populistyczne, autokratyczne oraz anty-demokratyczne, które zaostrzają podziały między Europejczykami, organizacje, ruchy społeczne oraz wszyscy, którzy starają się doprowadzić do zmian od podstaw, muszą być dobrze przygotowani, aby angażować oraz umacniać ludzi młodych w działaniach demokratycznych i obywatelskich. Dlatego, ten projekt ma na celu rozwijać umiejętności polityczne oraz zdolności do krytycznego myślenia ludzi młodych, a także zachęcić ich do brania aktywnego udziału w ich społecznościach.

Zajęcia podczas szkolenia będą łączyły zarówno wkład teoretyczny jak i praktyczny. Składać się będą z warsztatów dotyczących statusu quo, motywów społecznych i demokratycznych, krytycznego myślenia dopełniane wizytami i przykładami dobrych praktyk. Nie tylko dowiesz się więcej o uczestnictwie i aktywnym obywatelstwie, a także nauczysz się w jaki sposób swoje własne, a także wspólne pomysły przekształcić w zwarte działanie. Program będzie opierał się na na nieformalnych metodach nauczania, ponieważ skupia się na podejściu do nauki w sposób aktywny, z udziałem uczniów.

 

Po zajęciach będziesz w stanie:

  • lepiej zrozumieć status quo, rozpoznawać motywy społeczne i demokratyczne oraz kampanie dezinformacyjne
  • Mieć wgląd i wiedzę o sposobach krytycznego myślenia i aktywnym obywatelstwie
  • Używać swoich umiejętności dotyczących polityki, mediów, podejmowania decyzji i zmian społecznych i partycypacji
  • Planować inicjatywy promujące aktywizm, zarówno na szczeblu lokalnym jak i europejskim.

 

Dla kogo?

Zajęcia mają na celu dotrzeć do młodych pracowników, młodych liderów i wolontariuszy Naturefriends, którzy (są chętni by stać się) aktywistami oraz którzy są zainteresowani rozwijaniem inicjatyw w swoim środowisku. Zajęcia są otwarte dla przedstawicieli organizacji IYNF Member and Partner, wolontariuszy i e-wolontariuszy.  IYNF serdecznie zaprasza również przedstawicieli innych organizacji dla ludzi młodych, które szerzą idee IYNF oraz są chętne nauczyć się, a następnie przekazywać wiedzę z zajęć wśród swoich rówieśników.

Wcześniejsze zaangażowanie w pracę IYNF oraz znajomość tematów jest mile widziana.

 

Gdzie i kiedy?

Szkolenie odbędzie się od 23-30 Marca 2019 w Rydze na Łotwie.

 

Zasady uczestnictwa oraz inne przydatne informacje znajdziesz w infopacku pod linkiem:

INFO PACK

oraz w regulaminie dodanym jako załącznik. Opisane są tam między innymi zasady ustalania opłaty fee dla Fundacji CAT.

 

Jak aplikować?

Prosimy wypełnić i przesłać załączony formularz do 25 stycznia 2019 r. Formularz wysyłamy do koorydnatora z Fundacji CAT na adres: karolina@fundacja-cat.pl

 

Projekt ten jest wspierany przez program Erasmus + Unii Europejskiej i Europejską Fundację Młodzieży Rady Europy.Załączniki: