"Dandelion effect" szkolenie organizowane w ramach programu: Erasmus + Działanie priorytetowe 1: Mobilność pracowników młodzieżowych.
Daty szkolenia: 30/03/2019 - 07/04/2019
Terminy podróży: sobota, 30 marca (przyjazd) - niedziela 7 kwietnia (wylot)
Liczba uczestników: Po 3 osoby z każdej organizacji partnerskiej, łącznie 30 osób.
Wiek uczestników: nie ma limitu wieku.
Miejsce: Larnaca, Cypr.
Miejsce: Hotel Flamingo, Larnaca.

 

GŁÓWNE TEMATY

Kompetencje cyfrowe, media społecznościowe, poprawa jakości pracy z młodzieżą, upowszechnianie wyników, widoczność pracy z młodzieżą.

Szczegółowe cele projektu to:
I. Nabywanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w celu poprawy rozwoju osobistego i zdolności do zatrudnienia pracowników młodzieżowych.
II. Wspieranie rozwoju zawodowego osób pracujących z młodzieżą w celu poprawy jakości pracy z młodzieżą.
III. Budowanie potencjału organizacji młodzieżowych w upowszechnianiu wyników projektu.
IV. Poprawa widoczności pracy z młodzieżą.

PROFIL UCZESTNIKA

Pracownicy młodzieżowi, szkoleniowcy młodzieżowi, mediatorzy i liderzy młodzieżowi, którzy pragną wzbogacić swój zestaw narzędzi o narzędzia cyfrowe, aby podnieść swój profil zawodowy i promować pracę z młodzieżą.

Jak aplikować?

Przeczytaj uważnie Infopack.
 

Prosimy wypełnić i przesłać załączony formularz do 24.02.2019 r. do koorydnatora ze strony Fundacji CAT na adres

karolina@fundacja-cat.pl

w temacie wpisując "Dandelion_your name".


 NAJWAŻNIESZE UWAGI Z INFO PACK (w załączniku pełna wersja anglojęzyczna)

Drodzy uczestnicy tutaj znajdziecie praktyczne informacje na temat szkolenia "Dandelion effect", które odbędzie się w Larnaca, na Cyprze.

Daty szkolenia: 30.03.2019-07.04.2019


DZIEŃ PRZYBYCIA - Sobota 30 marca
DZIEŃ WYJAZDU - Niedziela, 7 kwietnia
Ostatniego dnia, 6 kwietnia, skończymy trening w czasie lunchu.

 

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO

Opłata fee (opłata administracyjna) dla Fundacji CAT jest ustalana indywidualnie od osoby - szczegóły w regulaminie.
Dodatkowo w pierwszym dniu szkolenia podczas rejestracji trzeba zapłacić opłatę 30 euro w gotówce dla organizacji goszczącej.


ODPOWIEDZIALNY UDZIAŁ
Chcemy mieć odpowiedzialną i sprzyjającą uczestnictwu atmosferę, oczekujemy od ciebie maksymalnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.


UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenie podróżne i wypadkowe należy do obowiązków uczestników. Zalecamy zakup
standardowego ubezpieczenia podróżnego  i ubezpieczenia wypadkowego.
Obywatele Unii Europejskiej są uprawnieni do wyrobienia sobie Europejskiej Karty Zdrowia - wszystkim uczestnikom zaleca się zabranie jej ze sobą.

INFORMACJE O PODRÓŻY I ZWROCIE KOSZTÓW
Pomóż nam zwrócić Ci koszty podróży, prosimy o zabranie ze sobą:
· Oryginalny bilety (autobus, pociąg, samolot) oraz paragony / faktury, na których odnotowano cenę.
· Oryginalne karty pokładowe

Prześlij nam kartę pokładową w wersji papierowej lub wydrukowanej .pdf.


NIE PRZYJMUJEMY ZRZUTÓW Z EKRANÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH.
Zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza programu Excel, tam będziesz musiał zapisać wszystkie swoje wydatki. Prześlemy ci to z instrukcjami. Tylko uczestnicy, którzy będą uczestniczyć w pełni w szkoleniu dostaną zwrot kosztów podróży.

Budżet podróży dla osób z Polski wynosi 360 euro na osobę.Załączniki: