Wolontariuszki wzięły udział w warsztach, których celem było podsumowanie dotychczasowych działań i poddanie ich ocenie. Miarą sukcesu były nie tylko rezultaty osiągnięte w ramach przeprowadzonych działań, ale także rozwój własnych umiejętności, który jest nieodłącznym elementem pracy wolontariackiej. Warsztaty ewaluacyjne to przestrzeń do dzielenia się swoimi sukcesami i problemami, a wspólne ich rozwiązywanie pomaga wzmacniać zespół.
Galeria zdjęć: