Nazwa projektu: CentreRED II (CRED II)
Termin: działania odbywać się będą w dniach 25-30.06.2019 + dwa dni podróży (24.06.2019 - przyjazd, 01.07.2019 - wyjazd)
Miejsce: Lorca (Murcja), Hiszpania
Organizator: Asociación Cazalla Intercultural
Liczba uczestników z Polski: 4 uczestników wymiany + 1 lider grupy (wiek 20+)
Kraje uczestniczące w wymianie: Słowenia, Hiszpania, Grecja, Włochy, Polska, Słowacja.

Charakterystyka uczestnika:

 • młodzi ludzie w wieku 13-17 lat (+ 1 lider w wieku 20+);
 • osoby mające ograniczone możliwości społeczne i ekonomiczne;
 • młodzi ludzie, którzy chcą rozwijać podstawowe umiejętności i zdolności, takie jak: komunikacja, poczucie własnej wartości, wyrażanie siebie, uczenie się międzykulturowe itp;
 • osoby, które pragną doskonalić swoje umiejętności językowe;
 • młodzi ludzie zmotywowani do udziału w różnych inicjatywach i będący aktywnymi obywatelami.

Cele wymiany:

 • promowanie aktywnej postawy obywatelskiej młodzieży poprzez wprowadzenie różnych modeli integracji i współpracy społecznej;
 • opracowanie planu różnych działań dla ośrodka młodzieżowego M13 w Lorce;
 • promowanie zrozumienia międzykulturowego i europejskiego obywatelstwa wśród młodzieży;
 • stworzenie bezpiecznej i otwartej przestrzeni roboczej do wymiany pomysłów i doświadczeń;
 • zwiększenie kreatywności;
 • dzielenie się dobrymi praktykami pomiędzy naszymi ośrodkami młodzieżowymi.

Wszystkie szczegóły dotyczące projektu znajdują się w załączeniu. Uwaga! Każdy uczestnik musi posiadać dowód osobisty lub paszport!


WARUNKI UCZESTNICTWA - zapoznaj się z poniższymi punktami:

1. Aplikowanie:

 • Osoby zainteresowane udziałem w wymianie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu), i przesłanie go na adres karolina@fundacja-cat.pl nie później niż do 12 maja 2019 r.

2. Opłata za uczestnictwo:

 • Opłata administracyjna w wysokości 200 zł.

3. Odpowiedzialny udział - oczekujemy od ciebie maksymalnego zaangażowania i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Załączniki: