Zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie online - NewGenderation MOOC - EDUKACJA MŁODYCH LUDZI W ZAKRESIE PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ, który rozpocznie się 24 maja 2019 roku!
 
Rejestracja jest już otwarta na stronie www.youth-mooc.eu. Aby wziąć udział w szkoleniu musisz zalogować się na stronie www.youth-mooc.eu i zapisać się na kurs MOOC. Rejestracja na stronie nie jest równoznaczna z uczestnictwem w kursie.
 
EDUKACJA MŁODYCH LUDZI W ZAKRESIE PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ to otwarty kurs online dla nauczycielek, nauczycieli, trenerów, liderów młodzieżowych i wszystkich osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności i wiedzę w zakresie pracy z młodzieżą w kwestiach przemocy związanej z płcią.
 
Jesteśmy zespołem projektu NewGenderation - pochodzącego z Hiszpanii, Bułgarii i Polski, pracującego w różnych organizacjach młodzieżowych jako pracownicy młodzieżowi lub trenerzy. W naszej pracy zajmowaliśmy się tematem przemocy ze względu na płeć w ciągu ostatnich 2 lat. Podczas tego kursu chcielibyśmy podzielić się naszym doświadczeniem i wiedzą związaną z pracą z młodymi ludźmi w tym obszarze.
 
Co możesz znaleźć na kursie:

  •  w części pierwszej zbadamy koncepcje wykorzystane w tym kursie i połączymy prawa człowieka z przemocą ze względu na płeć;
  • część 2 i 3 skupi się na tym, jak prowadzić nieformalną edukację na temat praw człowieka z młodymi ludźmi. Tutaj udostępnimy kilka przydatnych narzędzi, których możesz użyć;
  • w części 4 pomożemy Ci połączyć praktykę edukacyjną z działaniami przeciwko przemocy ze względu na płeć;
  • i wreszcie, w ostatniej części, zastanowimy się, dlaczego problemy związane z płcią i przemocą na tle płci są kontrowersyjne i zobaczymy, jak poradzić sobie z tym zjawiskiem.

MOOC rozpocznie się 24 maja 2019 r. I zakończy się 28 czerwca, a szacowane zaangażowanie potrwa 2 godziny tygodniowo.