Nazwa projektu: Revised Empowering Young People through Culture and Creativity
Termin: 17-25 sierpnia 2019
Miejsce: Goreme, Turcja
Organizator: Praxis Community Projects  
Liczba uczestników z Polski: 8 uczestników (wiek 21+)
Kraje uczestniczące w szkoleniu: Wielka Brytania, Turcja, Rumunia, Bułgaria i Polska

Charakterystyka uczestnika:   

  • ukończony 21 rok życia (partnerzy muszą zapewnić równowagę płci);
  • pracujący z młodymi ludźmi (nauczyciele, pracownicy młodzieżowi, mentorzy, liderzy);
  • potrafiący mówić po angielsku (język roboczy szkolenia);
  • potrafiący przedstawić problemy, z jakimi borykaa się w swoim kraju oraz dzielić się kulturą i dziedzictwem kulturowym;
  • gotowy zakupić własne ubezpieczenie podróżne (koszt ubezpieczenia pokrywa uczestnik).

Cele projektu:
Głównym celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji osób pracujących z młodzieżą z wykorzystywaniem kultury i kreatywności, promując nieformalne uczenie się i wsparcie młodych ludzi. Dodatkowo projekt będzie pośrednio prowadzić do zwiększenia przekrojowych umiejętności osób pracujących z młodzieżą i młodych ludzi, takich jak narzędzia nauczania jakie mogą być wykorzystywane w edukacji formalnej i na rynku pracy.

Wszystkie szczegóły dotyczące projektu znajdują się w załączeniu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA - zapoznaj się z poniższymi punktami:

Uwaga! Każdy uczestnik musi posiadać dowód osobisty lub paszport!

1. Aplikowanie:
Osoby zainteresowane udziałem w wymianie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) i przesłanie go na adres karolina@fundacja-cat.pl nie później niż do 31 maja 2019 r. - w tytule "Szkolenie w Turcji"

2. Opłata za uczestnictwo:
Opłata administracyjna w wysokości 30 euro // 20 euro dla wolontariuszy Fundacji CAT

3. Ubezpieczenie:
Ubezpieczenie podróżne i wypadkowe należy do obowiązków uczestników. Zalecamy zakup standardowego ubezpieczenia podróżnego i ubezpieczenia wypadkowego.

4. Informacje o podróży i zwrocie kosztów:
Zwrotu kosztów podróży dokonywać będzie ogranizator do kwoty 360 euro na podstawie:

  • oryginalnych biletów (autobus, pociąg, samolot) oraz paragonów/faktur, na których odnotowano cenę;
  • oryginalnych kart pokładowych - prześlij nam kartę pokładową w wersji papierowej lub wydrukowanej .pdf. - ZRZUTY Z EKRANÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH NIE SĄ AKCEPTOWANE!

Zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza programu Excel, w którym będziesz musiał/a zapisać wszystkie swoje wydatki. Formularz prześlemy Ci wraz z instrukcjami. Tylko osoby, które będą uczestniczyć w pełni w szkoleniu dostaną zwrot kosztów podróży!

5. Limit kosztów podróży:
Maksymalny budżet podróży dla osób z Polski wynosi 275 euro na osobę.

6. Odpowiedzialny udział - oczekujemy od ciebie maksymalnego zaangażowania i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Załączniki: