Nazwa projektu: Security 101 - Digital Security and Privacy for Youth Workers 
Termin: szkolenie 15-22 września 2019 roku; seminarium  1-7 grudnia 2019 roku
Miejsce: szkolenie w Rustavi, Gruzja; seminarium w Inderøy, Norwegia
Organizator: Xeli i Shokkin Group Norge
Liczba uczestników z Polski: 3 uczestników (wiek 18+)

Charakterystyka uczestnika:   
Poszukujemy trzech uczestników, którzy są aktywnymi członkami organizacji zaangażowanych w pracę z młodzieżą i którzy mają ukierunkowaną grupę młodzieży, do której w efekcie uczestnictwa w projekcie zostaną przekazane ich kompetencje.
 
Cele projektu:
Celem projektu jest stworzenie praktyki budowania bezpieczeństwa młodzieży i edukacji na rzecz cyberbezpieczeństwa poprzez zapewnienie, praktykowanie i rozpowszechnianie odpowiednich narzędzi w pracy z młodzieżą w organizacjach partnerskich.

Szczegóły:
Więcej informacji w załączonym infopaku.
 


WARUNKI UCZESTNICTWA - zapoznaj się z poniższymi punktami:

1. Uwaga! Uczestnicy MUSZĄ wziąć udział w obu mobilnościach przewidzianych w projekcie, tj. w szkoleniu w Gruzji i seminarium w Norwegii!
 

2. Każdy uczestnik musi posiadać dowód osobisty lub paszport!
 

3. Opłata za uczestnictwo:
Opłata administracyjna w wysokości 30 euro // 20 euro dla wolontariuszy Fundacji CAT


4. Aplikowanie:
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online: http://bit.ly/applysecurity101  nie później niż do 30 lipca 2019 r.

5. Odpowiedzialny udział - oczekujemy od ciebie maksymalnego zaangażowania i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Załączniki: