Nazwa projektu: "Board Builders: Exploring Educational Board Games”
Termin: 08-14.10.2019 (przyjazd 08.10, wyjazd 14.10 rano)
Miejsce: Merimasku (Finlandia) - 28 km od Turku
Organizator: Sondip
Liczba uczestników z Polski: 4 uczestników
Kraje uczestniczące w wymianie: Finlandia, Estonia, Polska, Rumunia, Armenia, Gruzja, Mołdawia, Ukraina

Charakterystyka uczestnika: 

Grupę docelową stanowią osoby pracujące z młodzieżą, liderzy młodzieżowi, trenerzy i pedagogodzy młodzieżowi, a także studenci kierunków pedagogicznych, którzy na co dzień pracują z młodymi ludźmi lub mają styczność z wolontariuszami, i z młodymi ludźmi, do których trudno dotrzeć, z uwagi na ich przynależność do grup mniejszościowe. Uczestnicy powinni być zainteresowani odkrywaniem innowacyjnego podejścia do pracy z młodzieżą, być gotowi do eksperymentowania i zobowiązania się do pracy nad stworzeniem gry planszowej i późniejszym jej rozwojem i rozpowszechnianiem. Uczestnicy powinni posiadać przynajmniej dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie oraz być dostępni przez cały czas trwania projektu (przygotowanie, główna działalność, opracowanie materiałów, rozpowszechnianie, ocena). Znajomość metod edukacji pozaformalnej i tematów związanych z młodzieżą będzie przydatna w procesie tworzenia gry i podczas wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami.

Cele projektu:  

Projekt ma na celu wprowadzenie gier planszowych jako narzędzia do angażowania młodych ludzi w organizacje młodzieżowe i inicjowanie z nimi dialogu poprzez szkolenie pracowników młodzieżowych w tworzeniu gier o wartości edukacyjnej. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności w zakresie oceny potrzeb i narzędzi projektowania procesu uczenia się, a także umożliwienie uczestnikom wdrożenia niesztampowego podejścia do pracy z młodzieżą, w szczególności za pomocą gier planszowych. W rezultacie szkolenia, uczestnicy zwiększą możliwości własnych organizacji, wprowadzą innowacyjne podejście i wykorzystają zdobytą wiedzę w codziennym życiu z młodymi ludźmi, a także przyczynią się do rozpowszechnienia stworzonych materiałów w swojej pracy.

Wszystkie szczegóły dotyczące projektu znajdują się w załączeniu.


WARUNKI UCZESTNICTWA - zapoznaj się z poniższymi punktami:

Uwaga! Każdy uczestnik musi posiadać dowód osobisty lub paszport! 

1. Aplikowanie:
Osoby zainteresowane udziałem w wymianie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu), i przesłanie go na adresy mailowe: karolina@fundacja-cat.plhasanhabib@hotmail.com i giokika@droni.org nie później niż do 30 lipca 2019 r.

2. Opłata za uczestnictwo:
Opłata administracyjna w wysokości 30 euro // 20 euro dla wolontariuszy Fundacji CAT

3. Ubezpieczenie:
Ubezpieczenie podróżne i wypadkowe należy do obowiązków uczestników. Zalecamy zakup standardowego ubezpieczenia podróżnego i ubezpieczenia wypadkowego. Obywatele Unii Europejskiej są uprawnieni do wyrobienia sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - wszystkim uczestnikom zaleca się zabranie jej ze sobą.

4. Informacje o podróży i zwrocie kosztów:
Zwrotu kosztów podróży dokonywać będzie ogranizator do kwoty 275 euro na podstawie:

  • oryginalnych biletów (autobus, pociąg, samolot) oraz paragonów/faktur, na których odnotowano cenę;
  • oryginalnych kart pokładowych - prześlij nam kartę pokładową w wersji papierowej lub wydrukowanej .pdf. - ZRZUTY Z EKRANÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH NIE SĄ AKCEPTOWANE!

Zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza programu Excel, w którym będziesz musiał/a zapisać wszystkie swoje wydatki. Formularz prześlemy Ci wraz z instrukcjami. Tylko osoby, które będą uczestniczyć w pełni w szkoleniu dostaną zwrot kosztów podróży!

5. Limit kosztów podróży:
Maksymalny budżet podróży dla osób z Polski wynosi 275 euro na osobę.

6. Odpowiedzialny udział - oczekujemy od ciebie maksymalnego zaangażowania i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Załączniki: