W sumie, w 10 różnych kategoriach konkursowych nominowano 49 instytucji z całej Polski.

Nominowane instytucje są obecnie odwiedzane przez mobilnych badaczy FRSE (Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji), którzy przeprowadzają pogłębiony wywiad dotyczący wpływu projektu na beneficjenta i jego środowisko oraz badają działania upowszechniające. Pozyskane dane pozwolą wyłonić zwycięzców poszczególnych kategorii.

W kategorii, w której nasza Fundacja otrzymała nominację, o tytuł EDUinspiracje 2019 walczy w sumie 5 instytucji. O rezultatach poinformujemy wkrótce!

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/przyznano-nominacje-w-konkursie-eduinspiracje-2019/?fbclid=IwAR3KS4c4V8QQMGjY2ymJ56eV_z-KjHweKfzkrh6KjpOQiLyQEm75ZCY9spw