[PL] Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, Miasto Leszno i Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają na spotkanie WORLD CAFE połączone z wystawą fotograficzną pn. "Leszno w oczach cudzoziemców". Spotkanie będzie doskonałą okazją do integracji lokalnej społeczności z przebywającymi w Lesznie cudzoziemcami, a także okazją do otwartych dyskusji i rozmów. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna oraz animacje dla dzieci. Organizatorzy zapewniają kawę, herbatę i ciasto. Na wydarzenie zapraszamy 30 sierpnia br. (w piątek) w godzinach od 17:00 do 19:00 do Biblioteki Ratuszowej na leszczyńskim rynku. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu "From ME to EU" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu "Europa dla Obywateli".

//

[EN] Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, the City of Leszno and the Municipal Public Library invite you to a WORLD CAFE meeting combined with a photo exhibition entitled "Leszno through foreigners' eyes". The meeting will be an excellent opportunity to integrate the local community with foreigners living in Leszno, as well as an opportunity for open discussions and conversations. The event will be accompanied by a photo exhibition and animations for children. The organizers provide coffee, tea and cakes. The event will be held on 30/08/2019 (Friday) from 17:00 to 19:00 in Ratuszowa Library. Wold Cafe & photo exhibition is organised in the frames of "From ME to EU" project financed by the European Union under the "Europe for Citizens" program.

//

[UA] Fundacja Centrum Aktywności Twórczej з містом Лешно та Муніципальною публічною бібліотекою запрошують Вас взяти участь у зустрічі WORLD CAFE у поєднанні з фотовиставкою під назвою "Лешно очима іноземців". Зустріч стане чудовою можливістю інтегрувати місцевий мікрорайон з іноземцями, які проживають у Лешно, а також можливістю для відкритих дискусій та бесід. Зустріч буде супроводжуватися фотовиставкою та анімацією для дітей. Організатори забезпечують кавою, чаєм та печивом. Захід відбудеться 30/08/2019 (п’ятниця) з 17:00 до 19:00 у Бібліотеці Ратушова. Виставка Wold Cafe & photo організовується в рамках проекту "Від мене до ЄС", який фінансується Європейським Союзом за програмою "Європа для громадян".
Galeria zdjęć: