Nazwa projektu: Inclusive learning strategies
Termin: 10–15 listopada 2019 r. (w tym dni podróży)
Miejsce: Cagliari (Włochy) 
Uczestnicy: 30 osób pracujących z młodzieżą z 9 różnych krajów europejskich: Włochy, Francja, Grecja, Portugalia, Chorwacja, Łotwa, Rumunia, Hiszpania i Polska.

Cele projektu:
Projekt ma na celu zwiększenie aktywnego uczestnictwa i zaangażowania młodych ludzi w procesy uczenia się, poprzez tworzenie środowiska edukacyjnego, z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej.
Projekt ma również na celu promowanie współpracy między organizacjami pozarządowymi i systemem formalnym w celu ułatwienia przenoszenia know-how między nieformalnymi programami edukacyjnymi a system edukacji formalnej. W ramach projektu powstanie sieć YW zdolnych do korzystania z NFE metody prowadzenia działań we współpracy z instytucjami edukacji formalnej. Podczas projektu każda organizacja podzieli się doświadczeniami, wiedzą, metodologią i najlepszymi praktykami w dziedzinie metody włączającej i wspierającej osoby o specjalnych potrzebach.

Profil uczestnika:

  • członkowie, wolontariusze lub współpracownicy w jakikolwiek sposób z Fundacją CAT;
  • doświadczenie w dziedzinie młodzieży i pracy z młodymi ludźmi z niepełnosprawnościami;
  • wiek 18;
  • motywacja i zainteresowanie tematem projektu;
  • osoba będąca w stanie dzielić się i rozpowszechniać to, czego się nauczyła podczas kursu w swojej organizacji i społeczności.

W pierwszej kolejności wybierani będą: pracownicy socjalni, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, doradcy, terapeuci i profesjonaliści, którzy pracują w dziedzinie edukacji i integracji społecznej.
Każda organizacja może / powinna wybrać uczestników z niepełnosprawnością. Uczestnikami projektu będą osoby zajmujące się młodzieżą i włączaniem społecznym młodych osób niepełnosprawnych, należących do sieci organizacji partnerskich i odgrywająca aktywną rolę w nich.   

Wszystkie szczegóły dotyczące projektu znajdują się w załączeniu.


WARUNKI UCZESTNICTWA - zapoznaj się z poniższymi punktami:

Uwaga! Każdy uczestnik musi posiadać dowód osobisty lub paszport! 

1. Aplikowanie:
Osoby zainteresowane udziałem w wymianie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu), i przesłanie go na adres mailowy: karolina@fundacja-cat.pl nie później niż do 9 października 2019 r.

2. Opłata za uczestnictwo:
Opłata administracyjna w wysokości 30 euro.

3. Ubezpieczenie:
Ubezpieczenie podróżne i wypadkowe należy do obowiązków uczestników. Zalecamy zakup standardowego ubezpieczenia podróżnego i ubezpieczenia wypadkowego. Obywatele Unii Europejskiej są uprawnieni do wyrobienia sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - wszystkim uczestnikom zaleca się zabranie jej ze sobą.

4. Informacje o podróży i zwrocie kosztów:
Zwrotu kosztów podróży dokonywać będzie ogranizator do kwoty 275 euro na podstawie:

  • oryginalnych biletów (autobus, pociąg, samolot) oraz paragonów/faktur, na których odnotowano cenę;
  • oryginalnych kart pokładowych - prześlij nam kartę pokładową w wersji papierowej lub wydrukowanej .pdf. - ZRZUTY Z EKRANÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH NIE SĄ AKCEPTOWANE!

Zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza programu Excel, w którym będziesz musiał/a zapisać wszystkie swoje wydatki. Formularz prześlemy Ci wraz z instrukcjami. Tylko osoby, które będą uczestniczyć w pełni w szkoleniu dostaną zwrot kosztów podróży!

5. Limit kosztów podróży:
Maksymalny budżet podróży dla osób z Polski wynosi 275 euro na osobę.

6. Odpowiedzialny udział - oczekujemy od ciebie maksymalnego zaangażowania i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.Załączniki: