Nazwa projektu: Bullying vs Sport
Organizacja goszcząca: Asociata Alons-y
Miejsce: Krajowa (Rumunia)
Termin: 4-10 grudnia 2019 roku

Cele projektu:
Projekt ma na celu zgromadzenie osób pracujących z młodzieżą z 12 krajów (Rumunia, Włochy, Serbia, Grecja, Bułgaria, Turcja, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Litwa, Wielka Brytania, Hiszpania, Polska), w celu znalezienia praktycznych i zrównoważonych rozwiązań mających na celu powstrzymanie zjawiska zastraszania wśród młodzieży. 

Głównym celem projektu jest przyczynienie się do zmniejszenia prześladowania migrantów romskich poprzez działania sportowe.

Profil uczestnika:
W mobilności, która odbędzie się w Rumunii, obejmującej 5 dni szkoleniowych i 2 dni podróży, weźmie udział 36 osób pracujących z młodzieżą, które będą wymieniać się doświadczeniami, wiedzą, a po szkoleniu upowszechnią wypracowane rezultaty w swoim środowisku lokalnym.

Z każdego kraju biorącego udział w projekcie, zostanie oddelegowanych 3 pracowników młodzieżowych (2 kobiety + 1 mężczyzna lub 2 mężczyzn + 1 kobieta), pełnoletnich (bez górnego limitu wieku), w celu włączenia społecznego migrantów romskich, migrantów etnicznych, studentów od grup etnicznych narażonych na zastraszanie/

Uczestnicy muszą posiadać dobrą wiedzę i umiejętności komunikacyjne w języku angielskim, zarówno w mowie, jak i piśmie.

Wszystkie szczegóły dotyczące projektu znajdują się TUTAJ


WARUNKI UCZESTNICTWA - zapoznaj się z poniższymi punktami:

Uwaga! Każdy uczestnik musi posiadać dowód osobisty lub paszport! 

1. Aplikowanie:

  • Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu), i przesłanie go na adres mailowy: karolina@fundacja-cat.pl.

2. Opłata za uczestnictwo:
Udział w szkoleniu jest zwolniony z opłaty.

3. Ubezpieczenie:
Ubezpieczenie podróżne i wypadkowe należy do obowiązków uczestników. Zalecamy zakup standardowego ubezpieczenia podróżnego i ubezpieczenia wypadkowego. Obywatele Unii Europejskiej są uprawnieni do wyrobienia sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - wszystkim uczestnikom zaleca się zabranie jej ze sobą.

4. Informacje o podróży i zwrocie kosztów:
Zwrotu kosztów podróży dokonywać będzie ogranizator do kwoty 275 euro na podstawie:

  • oryginalnych biletów (autobus, pociąg, samolot) oraz paragonów/faktur, na których odnotowano cenę;
  • oryginalnych kart pokładowych - prześlij nam kartę pokładową w wersji papierowej lub wydrukowanej .pdf. - ZRZUTY Z EKRANÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH NIE SĄ AKCEPTOWANE!

Zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza programu Excel, w którym będziesz musiał/a zapisać wszystkie swoje wydatki. Formularz prześlemy Ci wraz z instrukcjami. Tylko osoby, które będą uczestniczyć w pełni w szkoleniu dostaną zwrot kosztów podróży!

5. Limit kosztów podróży:
Maksymalny budżet podróży dla osób z Polski wynosi 275 euro na osobę.

6. Odpowiedzialny udział - oczekujemy od ciebie maksymalnego zaangażowania i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Załączniki: