Nazwa projektu: "You(th)r Goals”
Organizacja goszcząca: Studio Progetto
Miejsce: Recoaro Terme (Włochy)
Termin: 30.03.2020-07.04.2020
Liczba uczestników z Polski: 3 osoby

Cele projektu:
Ogólnym celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat młodzieży europejskiej. Strategia jako główny kierunek pracy z młodzieżą w latach 2019-2027 w pracy z młodzieżą na szczeblu lokalnym i europejskim. Doświadczeni animatorzy społeczno-oświatowi, szkoleniowcy i koordynatorzy projektów podzielą się swoimi doświadczeniami, punktem widzenia, doświadczeniami i praktyki dotyczące strategii i celów młodzieżowych. 
 
Profil uczestnika:
W mobilności, która odbędzie się we Włoszech, obejmującej 7 dni szkoleniowych i 2 dni podróży, weźmie udział 28 osób pracujących z młodzieżą, które będą wymieniać się doświadczeniami, wiedzą, a po szkoleniu upowszechnią wypracowane rezultaty w swoim środowisku lokalnym.

Wszystkie szczegóły dotyczące projektu znajdują się w załączeniu


 

WARUNKI UCZESTNICTWA - zapoznaj się z poniższymi punktami:

Uwaga! Każdy uczestnik musi posiadać dowód osobisty lub paszport!

1. Aplikowanie:
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu), i przesłanie go na adres mailowy: karolina@fundacja-cat.pl do dnia 31 stycznia 2020 r.

 
2. Opłata za uczestnictwo:
Opłata administracyjna wynosi 30 euro. 
Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość częściowego zwolnienia z opłat. 

3. Ubezpieczenie:
Ubezpieczenie podróżne i wypadkowe należy do obowiązków uczestników. Zalecamy zakup standardowego ubezpieczenia podróżnego i ubezpieczenia wypadkowego. Obywatele Unii Europejskiej są uprawnieni do wyrobienia sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - wszystkim uczestnikom zaleca się zabranie jej ze sobą.

4. Informacje o podróży i zwrocie kosztów:
Zwrotu kosztów podróży dokonywać będzie organizator do kwoty 275 euro na podstawie:
  • oryginalnych biletów (autobus, pociąg, samolot) oraz paragonów/faktur, na których odnotowano cenę;
  • oryginalnych kart pokładowych - prześlij nam kartę pokładową w wersji papierowej lub wydrukowanej .pdf. - ZRZUTY Z EKRANÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH NIE SĄ AKCEPTOWANE!
Zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza programu Excel, w którym będziesz musiał/a zapisać wszystkie swoje wydatki. Formularz prześlemy Ci wraz z instrukcjami. Tylko osoby, które będą uczestniczyć w pełni w szkoleniu dostaną zwrot kosztów podróży!

5. Limit kosztów podróży:
Maksymalny budżet podróży dla osób z Polski wynosi 275 euro na osobę.

6. Odpowiedzialny udział - oczekujemy od ciebie maksymalnego zaangażowania i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.Załączniki: