Turnusy półkolonii:

 • Leszno:
  • 27-31 stycznia 2020 (1 wychowawca);
  • 3-7 lutego 2020 (1 wychowawca).

Wymagania od kandydatów:

 • ukończone 18 lat;
 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • niekaralność (informacja z KRK);
 • certyfikat ukończenia kursu wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży (nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej);
 • odpowiedzialność, sumienność, punktualność, systematyczność;
 • pełna dyspozycyjność podczas w/w turnusów;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku w kreatywnej, aktywnej, intensywnej pracy z dziećmi i młodzieżą;
 • łatwość nawiązywania kontaktów;
 • dobra kondycja fizyczna, zamiłowanie do sportu i tańca;
 • umiejętność pracy w zespole i współpracy z różnymi grupami kulturowymi;
 • towarzyskie usposobienie, optymizm, poczucie humoru, kreatywność.

Zakres obowiązków:

 • praca w godzinach: 7:00-15:00 lub 9:00- 17:00 (zajęcia od 9:00-15:00; w godzinach 7:00-9:00 oraz 15:00-17:00 - świetlica);
 • opieka nad uczestnikami przed zajęciami podczas zajęć, po warsztatach;
 • prowadzenie dziennika zajęć;
 • organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia (rozkład tworzy organizator);
 • organizowanie gier i zabaw, m.in. sportowych, plastycznych, artystycznych;
 • dbanie o materiały na spotkania;
 • zbieranie i archiwizowanie zdjęć z zajęć;
 • dodawanie codziennej notki na naszym facebooku;
 • codzienne przygotowanie miejsca na warsztaty oraz sprzątania po zajęciach.

Co oferujemy?

 • międzynarodowe środowisko pracy
 • możliwość pogłębiania znajomości języków obcych oraz rozwijania umiejętności w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży
 • przyjazną atmosferę oraz bardzo dobre warunki pracy
 • wynagrodzenie – w oparciu o umowę zlecenie

Jak aplikować?

 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, skanu certyfikatu oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz podpisanej Klauzuli informacyjnej na adres: fundacja.cat@gmail.com.W tytule wiadomości prosimy wpisać - "dot. Oferty pracy wychowawca zima 2020". Prosimy też o informację, którym turnusem jesteście zainteresowani.