Link do sceniariuszy zajęć znajdziecie tutaj: https://engagek12.robotlab.com/