Programowanie i robotyka w szkole – ten temat nierzadko budzi obawy nawet wśród doświadczonych nauczycieli. Jednak najczęściej nie wynika to z faktycznej trudności przedmiotu, a raczej z braku czasu i braku informacji jak można ten przedmiot zorganizować. Dla wszystkich zainteresowanych, odsyłamy do krótkiego przewodnika zawierającego najważniejsze informacje i wskazówki jak założyć pracownię robotyki w szkole.

Zapraszamy na stronę:

https://www.robocamp.pl/pl/jak-zalozyc-pracownie-robotyki/