Organizacja goszcząca: Udruga Agencija Lokalne Demokracije Brtonigla - Verteneglio Local Democracy Agency Brtonigla - Verteneglio  (Brtonigla - Istria Region, Chorwacja)
Organizacja wspierająca: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej (Leszno, Polska)
Tytuł projektu: R.E.A.L.M.S.  “Recruit Engage Author in Local Models of Solidarity” 
Program: European Solidarity Corps – Volunteering Project 
Czas trwania: 11 miesięcy 
Data aktywności: 01 września 2020 r. - 31 lipca 2021 r. (dzień przyjazdu i dzień wyjazdu) 
Przedział wiekowy: 18-29 lat
Ilość wolontariuszy wysyłanych z Polski: 1
Kraje uczestniczące: Hiszpania, Niemcy, Włochy i Polska.  

Zadania wolontariusza: 
- Pomoc w pisaniu projektów i przygotowywaniu działań projektowych;  
- Do pomocy przy tłumaczeniach; 
- Udział w organizacji działań (dni informacyjne) i promocji programów Erasmus + oraz Wolontariatu Europejskiego w szkołach średnich i społecznościach lokalnych; 
- Pomoc w organizacji lokalnych imprez/manifestacji mających na celu promocję lokalnego terytorium (seminariów, warsztatów, targów itp.);  
- Udział w akcjach wolontariackich; 
- Aktualizacja kont w mediach społecznościowych i strony internetowej LDA;  
- Do edycji artykułów, filmów i zdjęć o doświadczeniach EVS;  
- Organizowanie imprez międzykulturowych dla mieszkańców, takich jak międzykulturowe noce, tandemy, warsztaty i bezpłatne kursy językowe itp.   
- Pomoc w zadaniach administracyjnych związanych z powyższymi tematami; 
- Udział w różnych wydarzeniach edukacyjnych, takich jak seminaria, warsztaty, mobilność itp. w celu rozwijania umiejętności osobistych i zawodowych itp.

Opis projektu:
Długoterminowy projekt wolontariatu R.E.A.L.M.S. stanowi 11 miesięczny zorganizowany program, którego celem jest przybliżenie i pokazanie społecznościom lokalnym przesłania europejskich wartości, zasad i polityki, połączenie europejskiej młodzieży, umożliwienie im tworzenia i rozwijania oryginalnych modeli europejskiej solidarności na szczeblu lokalnym, reprezentowanie tych wartości i przesłania w społecznościach wiejskich Brronigli i Istrii, a w szczególności w odniesieniu do młodzieży na Istrii, wzrost i rozwój ich osobistego potencjału poprzez angażowanie ich w różne wydarzenia i działania zaprojektowane we współpracy z naszymi organizacjami partnerskimi, które wzbogacą ich wiedzę, przeszkolą i przećwiczą nowe umiejętności, zwiększą ich konkurencyjność i wzajemnie dodadzą świadomości i wiedzy na temat różnych krajowych aspektów wspólnej kultury europejskiej. Program został zaprojektowany i skonstruowany w taki sposób, aby realizować określone cele i konkretne zadania poprzez rozwinięte działania z agencją, jak również wspólnie z naszymi długoterminowymi organizacjami i instytucjami partnerskimi, lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi, oraz przygotowany do pomocy, doradztwa i wsparcia poszczególnych projektów czterech wolontariuszy.

Działania te wzmocnią współpracę wolontariuszy w ramach zespołu agencji, z organizacjami partnerskimi, stworzą więzi i porozumienie z miejscową ludnością, szczególnie z młodzieżą, zdobędą nowe umiejętności językowe poprzez planowane kursy języka chorwackiego i włoskiego, zbudują pewność siebie, uczciwość, dyscyplinę, zdolność do komunikowania się, pracy i życia w środowisku międzynarodowym i w różnych językach, pisania i prezentowania się w różnych językach i przed różnymi odbiorcami.

Działania programowe opisane w grafiku wolontariuszy będą podzielone na 5 dni roboczych - od poniedziałku do piątku - każdy dzień będzie miał 6 godzin pracy (godz. 9.00-15.00) w ciągu 11 miesięcznego okresu aktywności, które będą wykonywane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz biura LDA znajdującego się w Brtonigla, Chorwacja. Od wolontariuszy oczekuje się postępowania zgodnie z harmonogramem godzin wolontariatu i zasadami pracy LDA i innych instytucji, z którymi będą pracować. Zakwaterowanie zostanie zapewnione w prywatnym domu blisko biura w Brtonigla. Ze względu na nieregularną i ograniczoną dostępność środków transportu publicznego, wolontariusze będą mogli skorzystać z samochodu, aby dotrzeć do wszystkich miejsc pracy (w razie potrzeby), instytucji partnerskich w sąsiednich miastach oraz do ich dyspozycji w czasie wolnym, do celów rekreacyjnych, na zwiedzanie Istrii. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie następujących dokumentów w języku angielskim, na adres karolina@fundacja-cat.pl do 30/06/2020 r.: 

- Curriculum Vitae: Europass (
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
- List motywacyjny (dowolna forma: list, filmik, prezentacja, artykuł z gazety)
- Numer Europejskiego Koprusu Solidarności: być zarejestrowanym na portalu European Solidarity Corps Database (
https://europa.eu/youth/solidarity_en)

Więcej informacji w załączonym infopack. Załączniki: