W ramach konsultacji na temat wolontariatu przeprowadzane będą dyżury koordynatora wolontariatu dla osób zainteresowanych rozpoczęciem przygody z wolontariatem, obecnych wolontariuszy, jak i organizatorów wolontariatu. Podczas indywidualnych spotkań interesanci otrzymają informacje na temat formalnoprawnych aspektów wolontariatu (min. umowy wolontariackie, prawa i obowiązki wolontariusza, obowiązki organizacji) oraz na temat miejsc gdzie mogą szukać ofert wolontariackich (m.in. Baza Wolontariatu Leszczyńskiego Centrum Wolontariatu). W razie potrzeby doradca pomoże wolontariuszom zarejestrować się w bazie, określić jego kompetencje oraz potrzeby związane z działaniami woluntarystycznymi (m.in. analiza potrzeb szkoleniowych, ustalenie miejsca realizacji wolontariatu).

Podczas dyżurów będziemy również aktualizować Bazę Wolontariatu (http://baza.lcw.leszno.eu/users/list/volunteers), na podstawie otrzymanych zgłoszeń od wolontariuszy i ogłoszeń od organizatorów wolontariatu. 

Kto może skorzystać z konsultacji? Z konsultacji mogą skorzystać mieszkańcy Miasta Leszna: osoby zainteresowane wolontariatem, wolontariusze, koordynatorzy wolontariatu, mentorzy oraz organizatorzy wolontariatu.

Gdzie będą prowadzone konsultacje? Poradnictwo odbywać się będzie w siedzibie Fundacji CAT, ul. Więzienna 3, Leszno.
W przypadku zaostrzenia stanu epidemiologicznego i konieczności pracy zdalnej wnioskodawca zakłada możliwość przeprowadzania dyżurów w formie online, za pośrednictwem komunikatorów ZOOM/SKYPE/TEAMS, po wcześniejszym umówieniu się na konsultacje (karolina@fundacja-cat.pl lub telefonicznie: +48 888 496 548).

Kto będzie prowadził konsultacje? Konsultacje prowadzić będzie Karolina Kosowska, Koordynatorka Projektów Międzynarodowych i Lokalnych w Fundacji CAT oraz opiekunka Leszczyńskiego Centrum Wolontariatu. 

Kiedy odbędą się najbliższe konsultacje? Najbliższe konsultacje odbędą się: 
- 09/03/2021r. godz. 12:00-13:30 w biurze Fundacji CAT, ul. Więzienna 3, 
- 23/03/2021r. godz. 12:00-13:30 w biurze Fundacji CAT, ul. Więzienna 3,
- istnieje możliwość umówienia spotkania w innym terminie lub za pośrednictwem komunikatora ZOOM (osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny).


W razie pytań prosimy o kontakt: karolina@fundacja-cat.pl. 

Leszczyńskie Centrum Wolontariatu to projekt, który zakłada przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii poprzez promocję idei wolontariatu i propagowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym mieszkańców Miasta Leszna. Zadanie zakłada zbudowanie sieci współpracy między różnymi sektorami oraz wypracowanie długofalowego programu szkoleniowo-promującego wolontariat. Wnioskodawca zakłada przeprowadzenie szeregu szkoleń, warsztatów i wydarzeń informacyjnych skierowanych do mieszkańców Leszna, a w szczególności młodzieży, osób dorosłych, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ponadto wnioskodawca oferować będzie konsultacje na temat wolontariatu i zaktualizuje Bazę Wolontariatu dla mieszkańców Leszna.

Projekt współfinansowany przez Miasto Leszno.