Klub Wolontariusza "Akcja - Reakcja" - inicjatywna grupa wolontariuszy, która została powołana do życia w ramach realizacji wcześniejszych edycji projektu Leszczyńskiego Centrum Wolontariatu. Klub na celu stworzenie młodzieży przestrzeni do integracji lokalnej, wymiany doświadczeń, tworzenia warsztatów i wydarzeń w przestrzeni lokalnej.

W tym roku chcemy podzielić naszych wolontariuszy na 3 grupy:
wolontariuszy akcyjnych, którzy włączają się w działania przy konkretnych akcjach, 
wolontariuszy, którzy regularnie działają na rzecz Fundacji CAT, 
młodzieżowych liderów, którzy będą zaangażowani w tworzenie strategii i planowanie działań Fundacji CAT.

Grupa będzie się spotykać 2 razy w miesiącu, biorąc udział w szkoleniach oraz przygotowując akcje będące odpowiedzią na potrzeby młodzieży i/lub mieszkańców Leszna. Ponadto młodzi wolontariusze będą aktywnie zaangażowani w działania i promocję wolontariatu, w tym Leszczyńskiego Centrum Wolontariatu, podczas Dnia Europy i Targów Organizacji Pozarządowych, Festiwalu Młodzieżowego, Aktywnego Obywatelskiego Leszna oraz Gali Wolontariatu (jeśli się odbędą w tym roku). 

W marcu spotykamy się: 
10 marca 2021r. godz. 17:00-18:30, Fundacja CAT, ul. Boczna 6; podczas spotkania będziemy szyć ekologiczne woreczki na owoce i warzywa;
25 marca 2021r. godz. 17:00-18:30, Fundacja CAT, ul. Boczna 6; podczas spotkania będziemy szyć ekologiczne woreczki na owoce i warzywa; 
27 marca 2021r. godz. 10:00-13:00, Przestrzeń Miejska; podczas akcji społecznej będziemy rozdawać przed supermarketami wcześniej przygotowane woreczki, a następnie przeprowadzimy międzynarodowy brunch "take-away", podczas którego mieszkańcy będą mieli możliwość spróbować potraw z Hiszpanii, Gruzji oraz Bośni i Hercegowiny. 

Spotkania prowadzi Karolina Kosowska (Karo) wraz z zagranicznymi wolontariuszkami EKS: Candela z Hiszpanii i Nejira z Bośni i Hercegowiny. 

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią wydrukuj, poproś rodziców o wypełnienie i podpisanie oświadczenia COVID (zał. 1), a następnie przynieś je na spotkanie. 

Ze względu na stan epidemii wirusa COVID-19 na spotkaniu obowiązuje ograniczona ilość miejsc (max. 10 osób). 

W razie pytań prosimy o kontakt: karolina@fundacja-cat.pl. 

Leszczyńskie Centrum Wolontariatu to projekt, który zakłada przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii poprzez promocję idei wolontariatu i propagowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym mieszkańców Miasta Leszna. Zadanie zakłada zbudowanie sieci współpracy między różnymi sektorami oraz wypracowanie długofalowego programu szkoleniowo-promującego wolontariat. Wnioskodawca zakłada przeprowadzenie szeregu szkoleń, warsztatów i wydarzeń informacyjnych skierowanych do mieszkańców Leszna, a w szczególności młodzieży, osób dorosłych, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ponadto wnioskodawca oferować będzie konsultacje na temat wolontariatu i zaktualizuje Bazę Wolontariatu dla mieszkańców Leszna.

Projekt współfinansowany przez Miasto Leszno.

 Załączniki: