Co roku 21 marca przypada Międzynarodowy Dzień na rzecz Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 r. dla upamiętnienia 69 ofiar zajść w południowoafrykańskim mieście Sharpeville. W 1960 r. doszło tam do masakry podczas protestu przeciwko polityce apartheidu, prowadzonej przez rząd RPA, systematycznie dążący do utrwalania nierówności rasowych.

Choć od tamtych wydarzeń minęło ponad pół wieku, wciąż na świecie zdarzają się morderstwa i przemoc na tle rasowym, dochodzi również do przypadków dyskryminacji.

By jeszcze skuteczniej promować ideę tolerancji, od 18 do 26 marca obchodzony jest Europejski Tydzień Działań przeciwko Rasizmowi, koordynowany przez sieć UNITED. To okazja, by zaapelować do międzynarodowej społeczności o położenie kresu prześladowaniom ze względu na kolor skóry oraz wezwać organizacje pozarządowe, szkoły, samorządy oraz wszelkie inne podmioty i instytucje do podjęcia działań promujących zwalczanie podziałów.

W 2017 r. hasło Tygodnia brzmi" Nie dziel - jednocz".

Źródło: http://www.eurodesk.pl/eurokalendarz/europejski-tydzien-dzialan-przeciwko-rasizmowi