Warsztaty zatytułowane: „Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw” oraz "Komunikacja w społeczności lokalnej" skierowane są do przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji ze wsi i miast do 30 tys. mieszkańców.

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach, takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie refunduje kosztów podróży.

Warsztaty organizowane są cyklicznie, a nabór na nie ogłaszany jest co kwartał.

Więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/szkolenia/wsparcie-dla-aktywistow