Termin zgłoszeń: 3 lipca 2017 r.
Uruchomienie aplikacji do zgłoszeń: 29 maja 2017 r.

Opis programu znajduje się w bazie Eurodesk Polska:
http://www.eurodesk.pl/granty/stypendia-artystyczne-pact-zollverein