Najbliższe terminy składania wniosków.
1 października 2017 r. dla:
– międzynarodowych działań odbywających się pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia 2018 r.;
– planów pracy na 2018 r.;
– Jednorazowych grantów strukturalnych na 2018 r. (sieci regionalne).

Opis programu znajduje się w bazie Eurodesk Polska:
http://www.eurodesk.pl/granty/europejska-fundacja-mlodziezy-granty-na-miedzynarodowe-dzialania-mlodziezowe