W rodzinnej Pile była liderką: w samorządzie uczniowskim, potem studenckim, w Senacie uczelni. Była również przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Piły.

Obecnie mieszka w Poznaniu i kieruje projektami w ramach Fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii. W Fundacji Centrum Aktywności Twórczej jest trenerem i doradcą. Oprócz tego prowadzi własną firmę i realizuje się jako trenerka, doradca i coach. Uczestniczyła w wielu szkoleniach m.in. w Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego i Szkole Partycypacji Społecznej.

Posiada praktyczne doświadczenie w obszarze polityk publicznych na szczeblu lokalnym i regionalnym, współpracy międzysektorowej, marketingu terytorialnego i PR, tworzenia i realizacji strategii rozwoju, zarządzania projektami innowacyjnymi, zastosowania IT w administracji publicznej i organizacjach pozarządowych.

Uwielbia spontaniczne podróże, taniec towarzyski i gotowanie – wszystkie rzeczy, które dają przestrzeń do kreatywnego myślenia.