Z fundacją CAT związana od czerwca 2015 r.
Wolontariuszka "Pociągu do Cooltury", czynna uczestniczka spotkań  Akcja-Reakcja oraz mentorka EVS.
Chętnie włącza się we wszystkie akcje loklane.
Jest wzorem do naśladowania w prowadzeniu KARTY AKTYWNOŚCI WOLONTARIUSZA.

W wolnym czasie gotuje oraz sprząta (ale nigdy się nie przyzna, że to lubi!!!)
Z różnymi skutkami praktykuje również prasowanie koszulek CAT :)