Name : Daniel Kalakech, France
Age : 24
Studies Field : Physiotherapy
What Do You Like Most In Your Life? :
Sport – Music – Geography – History – Travel – Learn languages – Discover new cultures
Why Did You Choose EVS? :
As a french, I always wanted to live an exchange experience in another european country to learn more about european citizenship. It is also the opportunity to discover a new country, a new culture, to learn a new language and to meet people from everywhere in europe while doing volunteering and gaining an experience in many fields.
What Are Your Expectations? :
To learn many things from people that I will meet and from the hosting organisation but also to use all my skills on their service.
What can you share with other people, what can you speak about at schools…? (interests, hobbies, your culture, envirnoment, sport etc)
At schools I can talk about France and french culture but also about sport, environment (global warming), traveling, cooking, about what is european identity and european citizenship.

TŁUMACZENIE:
Imię: Daniel Kalakech, Francja
Wiek: 24
Studia: Fizjoterapia
Co najbardziej lubisz w swoim życiu?: Sport, muzykę, geografię, historię, podróżowanie, naukę języków, poznawanie nowych kultur
Dlaczego wybrałeś EVS?: Jako francuz zawsze chciałem uczestniczyć w wymianie międzynarodowej z innym krajem europejskim, by lepiej poznać kulturę ich obywateli. Jest to również szansa na poznanie kraju, jego kultury i nauki nowego języka. Zarówno pozwala mi to na poznanie wielu ludzi z każdego zakątka Europy podczas pracy jako wolontariusz i zbierania doświadczenia w wielu dziedzinach.
Jakie są Twoje oczekiwania?: Nauczyć się wielu rzeczy od ludzi których spotkam oraz od goszczącej mnie organizacji, ale także chciałbym wykorzystać wszystkie moje umiejętności by im pomóc.
Czym możesz się podzielić z ludźmi, o czym możesz rozmawiać podczas odwiedzin w szkole?: Mogę rozmawiać o Francji i francuskiej kulturze, ale także o sporcie, środowisku (globalne ocieplenie), podróżowaniu, gotowaniu oraz o świadomości i tożsamości bycia obywatelem Europy.


----------------------------------------------------------------------


Name : James Plumley, UK
Age : 27
Studies Field : Mechanical Engineering and Photography
What Do You Like Most In Your Life? : Adventure and the freedom I have (due to being very fortunate) to travel and meet new people.
Why Did You Choose EVS? : For the chance to really discover a new place and learn about a new culture with new people. To not be a tourist.
What Are Your Expectations? : I hope to discover some new things about myself, if I will make a good teacher and can make a positive difference to people’s lives. To improve my cultural awareness and make some lifelong friends.
What can you share with other people, what can you speak about at schools…? (interests, hobbies, your culture, envirnoment, sport etc)
The British culture... how we like to drink tea, apologise, queue and only talk about the weather.
I can speak about adventures, especially cycling across Europe, cross-country skiing and rowing. In 2013 I rowed for 26 days around the UK and in June this year I will row 3600 miles from Australia to Mauritius. I have lots of silly stories, photos and videos to show.
My other hobbies include designing computer games, photography, writing, reading, chess and traveling.
TŁUMACZENIE:
Imię: James Plumley, UK
Wiek: 27
Studia: Inżynieria mechaniczna i Fotografia
Co najbardziej lubisz w swoim życiu?: Przygodę i wolność, którą mam dzięki dużemu szczęściu do podróżowania i poznawania nowych ludzi.
Dlaczego wybrałeś EVS?: Dlatego, że jest to dla mnie dogodna okazja do zwiedzania nowych miejsc, poznawania nowych ludzi i kultury. Nie chcę być zwykłym turystą.
Jakie są Twoje oczekiwania?: Mam nadzieję odkryć w sobie nowe cechy, czy będę dobrym nauczycielem i czy wniosę pozytywne zmiany do życia nowo poznanych ludzi. Chcę poprawić swoją kulturową świadomość i nawiązać kilka długotrwałych przyjaźni.
Czym możesz się podzielić z ludźmi, o czym możesz rozmawiać podczas odwiedzin w szkole?: O kulturze brytyjskiej ... jak lubimy pić herbatę, przepraszać, kolejkach i mówić tylko o pogodzie. Mogę mówić o przygodach, szczególnie zmierzając całą Europę na rowerz, narciarstwie biegowym i wioślarstwie. W 2013 wiosłowałem przez 26 dni przez całą Wielką Brytanię, a w czerwcu tego roku będę wiosłować 3600 mil z Australii do Mauritiusa. Mam mnóstwo głupkowatych historii, zdjęć i filmów do pokazania. Moje inne hobby to projektowanie gier komputerowych, fotografia, pisanie, czytanie, szachy i podróże.


--------------------------------------------------------------------------

Name : Nicolas Carta, France
Age : 24
Studies Field : Electricity Ingeneering
What Do You Like Most In Your Life? : Travel, Music, Motorcycles, Cars
Why Did You Choose EVS? : To try to live as a Polish
What Are Your Expectations? : To meet people, try to learn languages
What can you share with other people, what can you speak about at schools…? Music, Horse riding, Travels (interests, hobbies, your culture, envirnoment, sport etc)

TŁUMACZENIE:
Imię: Nicolas Carta, Francje
Wiek: 24
Studia: Inżynieria elektryczna
Co najbardziej lubisz w swoim życiu?: Podróże, muzykę, motocykle, samochody
Dlaczego wybrałeś EVS?: Chcę spróbować żyć jak Polak.
Jakie są Twoje oczekiwania?: Chcę spotkać nowych ludzi i spróbować nauczyć się nowych języków.
Czym możesz się podzielić z ludźmi, o czym możesz rozmawiać podczas odwiedzin w szkole?: Mogę rozmawiać o muzyce, podróżowaniu i jeździe konnej.

------------------------------------------------------------------------

Name : Laura, Italy
Age : 28
Studies Field : Bachelor degree in political science.
What Do You Like Most In Your Life? :
The thing that I mostly like in my life is growing up, by experiences. For this, i must meet new people. I like when I return at home and my family sees me after long time. I love animals, playing with children and learning new things.
Why Did You Choose EVS? :
I chose this project because I'm a volunteer since I was teenager: I think that trying to live and staying in another country with people from all over the world can help you to grow and to improve your interpersonal talent.
What Are Your Expectations? :
I want to use skills that i gained and to return to Italy like a better Laura, a different Laura.
What can you share with other people, what can you speak about at schools…? (interests, hobbies, your culture, envirnoment, sport etc)
I come from a group of street artists ( juggler and waders); this group was born in Locride that is an Italian area that has a lot of problems with criminal organization. My group has got a very fashionating story because we work legally without criminal sistem. We were "adopted" by Payasos sin fronteras Italia, people who teach us to jugglins. I want to talk about my experience and of my Place.

TŁUMACZENIE:
Imię: Laura Spano, Włochy
Wiek: 28
Studia: Licencjat z politologii
Co najbardziej lubisz w swoim życiu?: Najbardziej lubię wychowywanie/dorastanie poprzez nowe doświadczenia. Do tego muszę spotykać coraz to nowych ludzi. Lubię gdy po dłuższym czasie poza domem moja rodzina cieszy się z mojego powrotu. Kocham zwierzęta, zajmować się dziećmi i uczyć się nowych rzeczy.
Dlaczego wybrałeś EVS?: Wybrałam ten projekt, ponieważ jestem wolontariuszem od czasu kiedy byłam nastolatką. Myślę, że życie i pobyt w innym kraju z ludźmi z całego świata może pomóc w rozwijaniu się i doskonaleniu swoich talentów interpersonalnych.
Jakie są Twoje oczekiwania?: Chcę wykorzystać poznane już umiejętności i powrócić do Włoch jako lepsza, odmieniona Laura.
Czym możesz się podzielić z ludźmi, o czym możesz rozmawiać podczas odwiedzin w szkole?: Pochodzę z grupy ulicznych artystów, która została założona w Kalabrii, regionu we Włoszech znanego z wielu problemów z organizacją przestępczą. Moja grupa jednak nie ma z tym nic wspólnego. Zostaliśmy “zaadoptowani” przez ‘Payasos sin fronteras Italia’ ludzi którzy uczą nas żonglowania. Chcę rozmawiać o moim doświadczeniu i o moim miejscu.

------------------------------------------------------------------------

Name : Massimiliano Morra, Italy
Age : 26
Studies Field : Sociology
What Do You Like Most In Your Life? : I like organizing shows and sport activities. I work also as an entertainer, organizing parties, and working as an helper in magical shows. I've also collaborated with a bar in Naples which organizes intercultural nights to welcome the young who come to Italy to study because I like knowing different cultures so I like also so much travelling and have visited a lot of countries. I collaborate with a magazine which deals about youth organizations and their activities, I realize reportages on these events. I 'm passionately fond of cinematic art, above all as regarding the social aspects, so I wrote my thesis about cinema of the '50s. I like very much cooking, above all food from my country and also like spending time in the nature or with my animals. In my free time I like working out in the gym. I play many sports as fit boxe, crossfit trx, pilates, spinning and ping pong, and I like riding racing bicycles very much. I often go dancing and I love Caribbean dances. Moreover, I also have an artistic part, sometimes I go to the theater, and in the past I also acted in a comedy.
Why Did You Choose EVS? : Because I've already taken part in short youth exchanges and I would like to participate to a longer project as a volunteer. I would like to participate in EVS because I think this is an opportunity to help non profit organizations whose work is very important for the society. I also consider very interesting the not formal methods of education.
What Are Your Expectations? : I think this is an essential experience for both my personal and professional development so I hope to gain many skills and competences that will be able to help me in my work and in my everyday life. I'm sure that this project can allow me to discover my real potential and to increase my self-confidence and my social skills, thanks to its interculturalism. Moreover, I think this experience will contribute to improve my responsibility
What can you share with other people, what can you speak about at schools…? (interests, hobbies, your culture, environment, sport etc)
I can share some things about my culture as I have organized a lot of intercultural events. I also prepared some quiz about my country, including some informal activities as performances or role play games. I've often spoken about some popular dances, songs, foods. As I have already written I also like writing and have collaborated with a magazine. The other things I do and have written before as just as hobbies, so I could speak about, but I'm trying still to improve in those fields.


TŁUMACZENIE:
Imię: Massimiliano Morra, Włochy
Wiek: 26
Studia: Socjologia
Co najbardziej lubisz w swoim życiu?:
Dlaczego wybrałeś EVS?: Ponieważ wcześniej brałem udział w wymianach dla młodzieży, chciałbym wziąć udział w dłuższym projekcie jako wolontariusz. Chcę wziąć udział w tym projekcie ponieważ myślę, że jest to szansa na pomoc organizacjom non profitowym, których pomoc dla społeczeństwa jest bardzo ważna. Uważam też nauczanie nieformalne za bardzo interesujące.
Jakie są Twoje oczekiwania?: Myślę, że jest to bardzo cenne doświadczenie dla mojego jak i zawodowego rozwoju, więc wiążę nadzieje ze zdobyciem umiejętności i kompetencji, które pomogą mi w zawodowym i zwyczajnym życiu. Mam nadzieję, że ten projekt pomoże mi odnaleźć mój prawdziwy potencjał i pomoże mi w polepszeniu mojej pewności siebie i społecznych umiejętności. Myślę również, że to doświadczenie usprawni moją odpowiedzialność.
Czym możesz się podzielić z ludźmi, o czym możesz rozmawiać podczas odwiedzin w szkole?: kultura Włoska- tańce, kulinaria, lubie pisać.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name : Ana Geão Portugal

Age : 19 years old

Studies Field : Graphic Design in Specific School of Arts Soares dos Reis

What Do You Like Most In Your Life? : Travel, Be Creative and Music.

Why Did You Choose EVS? : Because I wanted to improve other people's lives in some way and EVS makes it possible.

What Are Your Expectations? : I'm very excited for this. I'm curious about Polish culture so I want to learn all that I can and get to know mine. I'm happy to work with kids either and have to do a lot of creative work.

What can you share with other people, what can you speak about at schools...? (interests, hobbies, your culture, environment, sport etc) : I can speak about my country culture and a little introduction to graphic design.


TŁUMACZENIE:

 1. Imię: Ana Geão, Portugalia

 2. Wiek: 19

 3. Studia: Grafika na ASP w Soares dos Reis

 4. Co najbardziej lubisz w swoim życiu?: Podróżowanie, muzykę i bycie kreatywnym.

 5. Dlaczego wybrałeś EVS?: Ponieważ chcę w jakiś sposób poprawić życie innych ludzi, a EVS może mi w tym pomóc.

 6. Jakie są Twoje oczekiwania?: Jestem bardzo podekscytowana tym projektem. Jestem bardzo ciekawa polskiej kultury, dlatego chcę dowiedzieć się wszystkiego czego będę mogła. Cieszę się na myśl o pracy z dziećmi, mam wiele ciekawych prac do zaoferowania

 7. Czym możesz się podzielić z ludźmi, o czym możesz rozmawiać podczas odwiedzin w szkole?: Mogę rozmawiać o kulturze mojego kraju, oraz wprowadzić trochę wiedzy o grafice.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Name :  Margarida Guilherme Portugal,

Age :  18
Studies Field :  University
What Do You Like Most In Your Life? :  My  family and my opportunities in life
Why Did You Choose EVS? :  I was with expectations to do a Gap Year but then the Uni came in the way and so i chose a short term programm to take my head of the studies and just experience life

What Are Your Expectations? :  i expect to adquire a lot of soft skills and nem values not just for my profissional life but my personal profile

What can you share with other people, what can you speak about at schools…? (interests, hobbies, your culture, envirnoment, sport etc)  one of my favourite hobbies is to read, and i think that nowadays this hobby is each time fewer pratise by the young people. Furthermore one of my passions is acrobatic gymnastics, and i would like to share the beuty in it.

TŁUMACZENIE:

 1. Imię: Margarida Guilherme, Portugalia

 2. Wiek: 18

 3. Studia: Wyższe

 4. Co najbardziej lubisz w swoim życiu?: Moją rodzinę i szanse, które otrzymuję od życia

 5. Dlaczego wybrałeś EVS?: Chciałam wziąć “dziekankę”, ale Uniwesytet się nie zgodził, więc zdecydowałam się wziąć udział w  krótko-terminowym programie, który pozwoliłby mi odpocząć od szkoły i doświadczyć życia.

 6. Jakie są Twoje oczekiwania?: Mam nadzieję nauczyć się wielu nowych umiejętności i poznać nowe wartości, które wzbogacą nie tylko moje życie zawodowe, ale również życie prywatne.

 7. Czym możesz się podzielić z ludźmi, o czym możesz rozmawiać podczas odwiedzin w szkole?: Jednym z moich ulubionych hobby jest czytanie, które w obecnych czasach jest coraz mniej praktykowane przez młodzież. Jedną z moich pasji jest również akrobatyka, której pięknem chciałabym się podzielić.

-------------------------------------------------------------------------------
Name :  Nikoleta Tsardidou, Greece

Age :  25

Studies Field :  Agriculture and Forestry

What Do You Like Most In Your Life? :  Spending time with my beloved friends.

Why Did You Choose EVS? :  I had just finished my job at the company that i was working for, and before i strarted searching for a new job i thought that it was time to do something for me and -why not!- for other people. That was the time that i found EVS projects.Travelling in conjunction with working with people from other countries was the best combination for me.

What Are Your Expectations? :  I hope that through this project i will evolve as a person, learn new things, share my stories and my culture and make new friends.

What can you share with other people, what can you speak about at schools…? (interests, hobbies, your culture, envirnoment, sport etc)  

There are two subjects that i would like more to speak about.First of all environment and how important is the protection of it,while this importance day by day increases and secondly my country. We have so much history behind us, so many significant figures and facts that i believe that Greece is one of the countries that is actually typifying the word 'history'.

TŁUMACZENIE:

 1. Imię: Nikoleta Tsardidou, Grecja

 2. Wiek: 25

 3. Studia: Agrokultura i leśnictwo

 4. Co najbardziej lubisz w swoim życiu?: Spędzać czas z moimi najbliższymi przyjaciółmi

 5. Dlaczego wybrałeś EVS?: Niedawno zakończyłam pracę, więc pomyślałam, że zanim zacznę szukać nowej zrobię coś dla siebie i dla innych ludzi. W ten sposób dowiedziałam się o projektach EVS. Podróżowanie połączone razem z pracą z innymi ludźmi z innych krajów było dla mnie najlepszą opcją.

 6. Jakie są Twoje oczekiwania?: Mam nadzieję, że podczas tego projektu zmienię się jako osoba, nauczę się nowych rzeczy, podzielę się moimi przygodami i kulturą, oraz nawiąże pare nowych przyjaźni.

 7. Czym możesz się podzielić z ludźmi, o czym możesz rozmawiać podczas odwiedzin w szkole?: Są dwie rzeczy, które chciałabym omówić. Pierwszą sprawą będzie temat środowiska, jak bardzo ono jest ważne i sposób w jaki możemy je chronić. Drugą rzeczą, którą chcę poruszyć będzie mój kraj. Mamy bardzo bogatą historię, bardzo dużo ważnych postaci i faktów, które przemawiają za tym iż Grecja jest synonimem słowa “historia”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C:Userssusan_000Desktop11403219_10153435542759555_997044516251194369_n.jpg


Name : Susana Alwasity , Spain

Age :  24

Studies Field :

Criminology Degree – Mediation course and crime prevention.

Education - Sport instructor, English, Karate and self-defense teacher and Summer camp teacher with children and in High school.

Master in International Law and International Relations
What Do You Like Most In Your Life? :

What I do love more in life is sport, and gaining new adventures and experiences, and also travelling and discovering new places and cultures, as well as, meeting new people all around the world. I consider myself a really active person so I love moving!!


Why Did You Choose EVS? :  

Beause I love to do social work! In my hometown, I loved to volunteer with people and with children because I consider that educating children and giving them good values based in helping the others and solidarity, are really important to get a better society. Also, I chosed EVS because I love to work in multicultural environments and getting to meet new people, and to get to develop my skills. I also consider it a really good way to improve myself, at the same time, that I am helping and contributing to make a better world.

What Are Your Expectations? :  

I expect to have the opportunity to contribute with my experience and get to carry out my ideas and workshops that I would like to do. I also expect to develop myself and to work hard, but also to have fun at the same time, because I consider that if you do your job with passion, you will really enjoy it, so I expect to feel always like this! At the same time, I expect to help others, so I think this project will make me feel useful to society.

What can you share with other people, what can you speak about at schools…? (interests, hobbies, your culture, envirnoment, sport etc)  

 

I can share and speak about crime prevention and give good values, because for my formation I consider that it is really important to work with children and youngsters and show them a good example to follow in order to create a better society and to prevent future crime.  Also, I can do self-improvement workshops, such as workshops based on improving social skills or self esteem. I can speak about Spanish culture, too, as well as teach Spanish or English, and share my sport formation and summer camp experience by doing fun gymkhana’s or fun sport workshops. And finally, I can share self-defense skills, and teach karate ☺

TŁUMACZENIE:
Imię: Susana Alwasity

2. Wiek: 24

3. Studia:
a) Kryminologia: kurs mediacji i zapobiegania przestępczości
b) Edukacja: instruktor sportu, angielskiego, karate i samoobrony. Opiekun
obozów letnich dla dzieci i młodzieży.
c) Relacje i prawo międzynarodowe

4. Co najbardziej lubisz w swoim życiu?: W życiu najbardziej lubię sport,
przygody i doświadczenie, które zdobywam. Przyjemność sprawia mi także
podróżowanie i odkrywanie nowych miejsc, tak samo jak poznawanie
nowych ludzi na całym świecie. Uważam się za bardzo aktywną osobę,
więc uwielbiam się ruszać.

5. Dlaczego wybrałeś EVS?: Ponieważ uwielbiam prace społeczne. W moim
rodzinnym mieście uwielbiałam pracę z ludźmi i dziećmi, ponieważ
uważam że uczenie dzieci i przekazywanie im dobrych wartości, takich jak
pomaganie innym i jedność, pomoże nam w tworzeniu lepszej
społeczności. Wybrałam EVS bo kocham pracować w międzykulturowych
środowiskach i poznawać nowych ludzi jak również polepszać swoje
umiejętności. Uważam to za świetny sposób na ulepszenie siebie i świata,
gdy pomagam innym.

6. Jakie są Twoje oczekiwania?: Chciałabym wraz z moim doświadczeniem
przyczynić się do zobrazowania moich pomysłów i warsztatów, które
chciałabym poprowadzić. Mam nadzieję rozwijać się i pracować ciężko, ale
też dobrze się bawić. Gdy robisz coś z pasją, będzie sprawiać ci to
przyjemność, więc mam nadzieję, że będzie tak cały czas. Spodziewam się
też pomocy od innych, więc myślę, że ten projekt sprawi iż będę ważna dla
społeczeństwa.
7. Czym możesz się podzielić z ludźmi, o czym możesz rozmawiać
podczas odwiedzin w szkole?: Mogę mówić i dzielić się wiedzą o
zapobieganiu przestępstwa oraz przekazać dobre wartości. Uważam, że
ważne jest by pracować z dziećmi i młodzieżą, by pokazywać im dobre
przykłady do naśladowania żeby w przyszłości tworzyć dobre
społeczeństwo i zapobiegać przyszłym przestępstwom. Mogę również
poprowadzić warsztaty samodoskonalące, takie jak poprawiające poczucie
własnej wartości oraz umiejętności społeczne. Chcę podzielić się wiedzą o
Hiszpanii, uczyć hiszpańskiego i angielskiego, oraz podzielić się wiedzą o
sporcie i doświadczeniach podczas obozów letnich przez zabawy i
warsztaty sportowe. Na koniec mogę uczyć samoobrony i karate.

------------------------------------------------------------------------------Name: Pablo Alonso Vaquero

Age: 23

Studies Field:
Translation and Interpreting Degree in English, German and Chinese
Master in International Law and International Relations
Proffesional Music Degree in Clarinet (first instrument) and Piano (second instrument)

What Do You Like Most In Your Life?: Music, travelling, sports, meeting new people, spending time with friends and water.

Why Did You Choose EVS?: Because it really fits my outgoing, curious personality and because Poland is a country that really attracts me.

What Are Your Expectations?: I think it can be a great, beautiful experience that will make me grow as a person and improve a lot of my skills. Helping and working with children and youngsters will make me feel useful for the society. Besides, I think it is also a great opportunity to meet amazing people and interchange experiences with them.

What can you share with other people, what can you speak about at schools…? (interests, hobbies, your culture, envirnoment, sport etc)  
- I have a Proffesional Degree in Music and I can play 2 musical instruments, so I could teach children and youngsters many interesting things about music, or if they are beginners I could teach them the basics and play and sing songs with them. Music is a very important part in my life and I really enjoy playing it, listening to it, or sharing it with others.
- Since I have studied Translation and Interpreting, I know how difficult it is sometimes to understand foreign cultures. In this project I could use my experience to show and transmit Spanish (and Latin-American) culture and language to children and youngsters. Moreover, since I am specialized in English, German and Chinese, I could also speak about the cultures of the countries where these languages are spoken.
- On the other side, I am a sportsman. I practice very often different sports, such as cycling (my favourite), football, swimming, running, or tennis.

TŁUMACZNIE:
Imię: Pablo Alonso Vaquero
2. Wiek: 23
3. Studia:
a) Tłumaczenie i interpretacja angielskiego, niemieckiego i chińskiego
b) Prawo i relacje międzynarodowe
c) Stopień mistrzowski w grze na klarnecie (pierwszy instrument) i pianinie
(drugi instrument)
4. Co najbardziej lubisz w swoim życiu?: Muzykę, podróżowanie, sport,
poznawanie nowych ludzi, spędzanie czasu z przyjaciółmi i wodę.
5. Dlaczego wybrałeś EVS?: Ponieważ pasuje to do mojej otwartości,
ciekawości na świat i dlatego że Polska przyciąga mnie.
6. Jakie są Twoje oczekiwania?: Myślę, że może to być świetne, piękne
doświadczenie, które sprawi, że ulepszy mnie jako człowieka i moje
umiejętności. Praca i pomoc dzieciom oraz młodzieży sprawi, że poczuję
się potrzebny społeczeństwu. Poza tym myślę, że jest to doskonała okazja
do spotkania wspaniałych ludzi i wymienienia się z nimi doświadczeniami.
7. Czym możesz się podzielić z ludźmi, o czym możesz rozmawiać
podczas odwiedzin w szkole?: Potrafię grać na dwóch instrumentach,
więc mogę nauczać dzieci i młodzież o wielu ciekawych rzeczach
dotyczących muzyki, a jeśli są początkującymi mogę nauczyć ich podstaw
oraz grać i śpiewać piosenki z nimi. Muzyka jest bardzo ważną rzeczą w
moim życiu, dlatego bardzo lubię grać, słuchać muzyki i dzielić się nią z
innymi.
Podczas tego projektu mogę użyć mojego doświadczenia z tłumaczeniem i
pokazać jak hiszpańska kultura wplata się w język oraz nauczyć dzieci i
młodzież jak radzić sobie z tłumaczeniem. Jestem wyspecjalizowany
również w angielskim, niemieckim i chińskim. Mogę porozmawiać o
kulturze krajów, gdzie dane języki są mówione.
Jestem także typem sportowca. Trenuję różne dziedziny sportu od
kolarstwa (mojego ulubionego) piłki nożnej, pływania, biegania do tenisa.