Czego nauczyłeś/nauczyłaś się podczas EVS ?
-Umiejętność wspólnego podejmowania decyzji, dyskutowania i konfrontowania często odmiennych zdań na różne tematy dotyczące głównie wspólnego mieszkania (8 osób w jednym mieszkaniu!), ale też organizowania czasu wolnego oraz pracy.
-Umiejętność dostosowywania się do nowych, odmiennych kulturowo sytuacji, osób.
-Umiejętność wyrażania swojej opini, mówienia o swoich potrzebach, obawach, sukcesach itp. Posługując się obcym językiem.
-Umiejętność godnego reprezentowania właśnego kraju, poczucie tożsamości, a zarazem tolerancja I otwartość na inne narodowości, kultury etc.

W jakich wydarzeniach brałeś/brałaś udział ?
Gem fest:
Happening promujący GEM FEST – ulicami Tbilisi przeszła duża grupa wolontariuszy, którzy radosnymi okrzykami oraz kolorowymi gadżetami (balony itp.) zapraszali na festiwal.
Działania promocyjne: kontakt z mediami w Polsce, pisanie relacji prasowych, oraz zaproszenie jednej z polskich blogerek na festiwal, udział w wywiadzie telewizyjnym (reprezentacja grupy wolontariuszy), plakatowanie oraz rozdawanie ulotek, a także budowanie baz danych.
DRONI:
Pomoc w organizacji kilku eventów mających miejsce w siedzibie DRONI.