Uczniowie wybrani zostali m.in. na podstawie wyników w nauce, frekwencji, oceny z zachowania, poziomu motywacji oraz zaangażowania w życie szkoły. Przez dwa tygodnie ferii zimowych uczęszczali na zajęcia językowe, pedagogiczne oraz kulturowe. Za nimi ciężka praca przygotowująca ich do odbycia praktyk międzynarodowych, a przed nimi nauka zawodu w międzynarodowym zespole, doświadczenie pracy w bułgarskich firmach, wycieczki kulturalne w Sofii, zabawa, integracja i poznanie bułgarskiej kultury.

Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, zakup biletów lotniczych, kieszonkowe, wycieczki krajoznawcze, spotkania integracyjne, opiekę mentora. Udział w praktykach jest całkowicie bezpłatny.

Projekt pn. “Dziś Stażysta, Jutro Specjalista. Program rozwojowy i rozwój kompetencji kluczowych uczniów leszczyńskich szkół ponadgimnazjalnych” dofinansowany został z Funduszy Europejskich.