Mobilność w Sofii: 27.03-15.04.2017r.
https://animoto.com/play/JcQcp7vla1hD5aPdeLRwmA

Mobilność w Berlinie: 30.04-20.05.2017r.
https://video214.com/play/oDh7SpBWqX1ivoT34f0Keg/s/dark