Zaplanowane szkolenia to szeroki wachlarz wiedzy na temat wolontariatu, w tym między innymi:
- aspekty formalno-prawne wolontariatu,
- zarządzanie wolontariatem,
- komunikowanie i zarządzanie zespołem w organizacji,
- specyfika wolontariatu na obszarach miejskich i wiejskich,
- motywowanie i animowanie aktywności wolontariuszy,
- etyka i wartości w pracy z wolontariuszami,
- wolontariat pracowniczy.

Udział w Akademii to doskonała szansa dla przedstawicieli organizacji do nabycia umiejętności w zakresie rozwijania wolontariatu.

Akademia to cykl szkoleniowy, na który składa się:
jednodniowe szkolenie stacjonarne 25.06.2016
oraz trzy dwudniowe szkolenia wyjazdowe w terminach 6-7.08.2016, 17-18.09.2016 oraz 8-9.10.2016.


Więcej informacji na temat Akademii Liderów Wolontariatu można znaleźć na stronie SLOW Fundacji CAT na Facebooku
--> www.facebook.com/SLOWFundacjaCAT

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w załączniku.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: slow@fundacja-cat.pl
oraz obowiązkowo podpisany formularz dostarczyć w wersji papierowej do biura Fundacji w Lesznie, ul. Więzienna 3.

Na zgłoszenia czekamy
do 31 maja 2016 r.


Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona, o przyjęciu do cyklu szkoleniowego zadecyduje prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz poziom motywacji. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.


Projekt „SLOW- Subregion Leszczyński Ogarnięty Wolontariatem”
dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Pliki do pobrania:
slow_formularz_zgloszeniowy.pdf
slow_formularz_zgloszeniowy.doc