Fundacja Centrum Aktywności Twórczej od października 2014 realizuje projekt globalny:

"Global Place - global partnership for learning, acting, creating nad education"

W ramach projektu we wrześniu dwoje naszych koordynatorów - Karolina Dobrzycka oraz Marlena Pujsza-Kunikowska odbędzie trzytygodniowy staż za granicą w organizacjach społecznych o podobnym profilu, co nasza fundacja.
Karolina Dobrzycka w południowej Afryce - w Malawi, Marlena Pujsza-Kunikowska w stolicy Wietnamu - Hanoi.