Od poniedziałku przez 3 tygodnie gościmy stażystów z
KENII I NEPALU

w ramach projektu
Erasmus+ Global Place

/projekt w ramach którego Karolina Dobrzycka była w Afryce, Marlena Pujsza-Kunikowska w Wietnamie/.

Stażyści to szefowie/koordynatorzy organizacji partnerskich.