Jako kierownik dołączycie do międzynarodowego teamu i wspólnie będziecie realizować ofertę rekreacyjną i wypoczynkową skierowaną dla dzieci i młodzieży z Lasocic. Grupa wiekowa to 6-15 lat.

TERMIN:
30 stycznia - 3 lutego 2017


Zakres zadań:
1) kierowanie wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia wypoczynku i kontrola ich realizacji;
3) ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności poszczególnym pracownikom;
4) kontrola wykonywania obowiązków przez pracowników;
5) zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa od momentu przejęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania rodzicom (prawnym opiekunom);
6) zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych w miejscu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia;
7) informowanie o zachowaniu dzieci i młodzieży oraz ich stanie zdrowia - na wniosek rodziców (prawnych opiekunów);
8) zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku;
9) przechowywanie dostarczonych przez organizatora wypoczynku kopii dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy
10) wydawanie materiałów wychowawcom oraz sporządzanie listy brakujących materiałów
11) zakup materiałów z listy oraz poczęstunku

Wymagania:
- certyfikat ukończenia kursu kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
oraz posiadające co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej
- bardzo dobra organizacja czasu pracy
- znajomość przepisów dot organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- dobra znajomość języka angielskiego
- odpowiedzialność, sumienność, punktualność, systematyczność
- pełna dyspozycyjność podczas w/w turnusów
- doświadczenie na podobnym stanowisku w kreatywnej, aktywnej, intensywnej pracy z dziećmi i młodzieżą
- umiejętność pracy w zespole i współpracy z różnymi grupami kulturowymi

Oferujemy:
• międzynarodowe środowisko pracy
• możliwość pogłębiania znajomości języków obcych
• rozwijania umiejętności w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży
• przyjazną atmosferę oraz dobre warunki pracy
• wynagrodzenie – w oparciu o umowę cywilno-prawną

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz skanu certyfikatu na adres:
n.kazmierska@fundacja-cat.pl do 3 stycznia 2017 rok.
W tytule wiadomości prosimy wpisać - dot. Oferty pracy - kierownik 2017.