swoje oczekiwania wobec udziału w tym wydarzeniu i to na ile zostały one spełnione:
Nie miałem konkretnych oczekiwań wobec tego kursu, ponieważ uczestniczyłem dopiero w drugim wyjeździe, niemniej jednak jestem w pełni usatysfakcjonowany. Jestem bogatszy o nowe doświadczenia, znajomości i umiejętności.
tematykę i przebieg spotkania:

Tematyka była dosyć interesująca, ponieważ dotyczyła „hejtu” w szerokim tego słowa znaczeniu. Również pokazano nam, jak utworzyć własny Training Course.
Spotkania zawsze zaczynaliśmy od „energizer’a”, następnie przechodziliśmy do jakiegoś problemu bądź zadania, nad którym spędzaliśmy kilka następnych godzin. Na końcu była prezentacja (w przypadku pracy w grupach) i podsumowanie lub samo podsumowanie naszej dyskusji nad problemem.