W pełni spełnione, w czasie dyskusji i workshopów znacznie poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu migracji o nowe terminy, fakty, historie z życia innych uczestników seminarium, ale też zmianie uległo postrzeganie przeze mnie wielu rzeczy.Rozwinęłam umiejętności liderskie i wiedzę na temat innych kultur, tradycji.Nabrałam większej płynności w porozumiewaniu się w jęz. obcych.
Nauczyłam się bardziej wyrażać swoje idee, uczucia, opinie.Rozwinęłam umiejętność zastosowania nowych umiejętności i wiedzy w praktyce.